Ansvarsfördelning

BRF Sicklahus lathund för medlemsansvar kontra föreningsansvar

Bostadsrättsinnehavaren har en till tiden obegränsad nyttjanderätt till sin lägenhet. Föreningens hus, och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs emellertid av bostadsrättsföreningen. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhållet av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset.

Innebörden av bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet är att dels vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Han är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller i bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.

Av stadgarna framgår att bortsett målning, svarar föreningen för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer samt de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheterna med.

Om bostadsrättshavaren själv utrustar lägenheten med installationer som avviker från den standard som är godtagen av bostadsrättsföreningen ansvarar bostadsrättshavaren själv för installationerna.

Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring täcker skada på egendom, som bostadsrättshavaren ansvarar för, tas skadan på fastighetsförsäkringen. Bostadsrättshavaren svarar emellertid för självrisken.

Många skador täcks av hemförsäkringen som alla bör ha tecknat och i samband med tecknandet uppgivit att det är fråga om en bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen kan gå utöver sitt ansvar beträffande underhåll i bostadsrättshavarens lägenhet, om särskilda omständigheter motiverar detta, men kan inte utöka bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna §14 i bostadsrättslagen.

Här följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättföreningen ansvarar för.

Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
1. Balkong      
Målning av balkonggolv samt insida på balkongfronten.  

X

 
Vädringsställning och beslag  

X

 
Odlingslådor  

X

 
Övrigt t.ex. sidopartier

X

   
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
2. Lägenhetsdörr      
Dörrblad  

X

 
Dörrblad, karm, foder på utsidan.

X

   
Dörrblad, karm, foder på insidan.  

X

 
Låscylinder, låskistor och beslag  

X

 
Handtag och beslag  

X

 
Mekanisk ringklocka  

X

 
Brevinkast  

X

 
Namnskylt

X

   
Tätningslister, enstaka justeringar  

X

 
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
3. Golv i lägenhet      
Ytbehandling, ytbeläggning och byte  

X

 
       
4. Innerväggar i lägenhet      
Ytskikt, t ex tapeter, målning eller annan ytbeläggning  

X

 
       
5. Innertak i lägenhet      
Ytbeläggning och ytbehandling  

X

 
       
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
6. Fönster och fönsterdörrar      
Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar  

X

 
Yttre målning

X

   
Fönsterbågar  

X

Inre
Fönsterbågar

X

  Yttre
Fönsterglas  

X

Inre
Fönsterglas

X

  Yttre
Spanjolett inkl handtag  

X

 
Beslag  

X

 
Fönsterbänk  

X

 
Persienner och markiser  

X

 
Vädringsfilter  

X

 
Tätningslister  

X

Enstaka justeringar
Springventil

X

   
       
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
7. VVS-artiklar      
Tvättställ och bidé  

X

Porslin
Blandare, dusch, duschslang, vattenlås, bottenventiler, packningar  

X

 
WC-stol  

X

Porslin och sits
WC-stol  

X

Anordning för vattentillförsel, byte och rengöring
Badkar  

X

 
Duschkabin  

X

 
Tvättmaskin  

X

 
Torkskåp med inredning  

X

 
Diskbänkbeslag  

X

 
Tvättbänk och tvättlåda  

X

 
Ventilationsfilter  

X

Byte och rengöring av t.ex köksfläkt
Ventilationsdon

X

  Medlemmen svarar för målning
Vattenradiatorer med ventiler och termostat

X

  Medlemmen svarar för målning
Kall- och varmvattenledningar inkl armatur

X

  Medlemmen svarar för målning
Avloppsledningar med golvbrunn och sil inkl avloppsrening  

X

Medlemmen svarar för målning
       
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
8. Köksutrustning      
Diskmaskin  

X

 
Kyl- och frysskåp  

X

 
Spis  

X

 
Köksfläkt med kolfiltrering  

X

Obs, köksfläkt får inteanslutas till husets ventilation!
       
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
9. Förråd m.m.      
Källar och vindsförråd som hör till bostadsrätt  

X

Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m.m.
Fristående förråd som tillhör lägenhet  

X

Se ovan.
Soprum

X

   
Nätväggar i förråd

X

   
       
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
10. Övrigt      
Inredningssnickerier  

X

Skåp, lådor
Kryddställ  

X

 
Badrumsskåp  

X

 
Hatthylla  

X

 
Glober till köks- badrums- och toalettbelysning  

X

 
Invändiga trappor i lägenhet  

X

 
Innerdörrar  

X

 
Trösklar, socklar, foder och lister  

X

 
Gardinstänger  

X

 
Torkställning  

X

 
Beslag  

X

 
       
Byggdel

BRF

Medlem

Anm.
11. Elartiklar      
Elartiklar

X

  Se §11 i stadgarna.
       
12. Boendetavla      
Boendetavla och anslagstavla i trapphus

X

   

Generellt

För samtliga byggdelar, utrustning, installationer m.m, som föreningen enligt §14 ansvarar för, gäller att föreningen svarar för enheter inom ramen för grundstandard, dvs den grundstandard lägenheten hade då huset byggdes (eller byggdes om). Allt därutöver svarar medlemmen för, även för t ex standardblandare i en utökad installation.

För tillval i samband med nybyggnad (och ombyggnad) gäller motsvarande regler.

Om medlemmen byter enheter, där föreningen delvis ansvarar för underhållet – t ex tvättställ med blandare – bör detta ske i samråd med styrelsen.

Inre – yttre underhåll för bostadsrättsföreningar

Lagstiftning

Frågan om lägenheternas inre underhåll behandlas i 26§ bostadsrättslagen (1971:479). Den har följande lydelse:

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om ej annat bestäms i stadgarna eller följer av andra eller tredje stycket.

Bostadsrättshavaren svarar ej för reparationer av stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten. Vidare svarar bostadsrättshavaren för reparation på grund av brand- eller vattenskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv icke vållat gäller vad som sagts nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttaga.

Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohyra förekommer i lägenheten.”