Nya miljörum

I helgen färdigställda styrelsen miljörummen för er som bor på Sickla Strand 25-39 och Sickla Strand 47-59. Nya och tydligare skyltar är uppsatta och på sikt hoppas vi kunna måla om miljörummen för att få dem ännu trivsammare att källsortera i.

Varför gör vi nya miljörum?

  • Från 1 januari 2024 blir det lagkrav på att sortera och återvinna matavfall för hushåll och verksamheter i hela Sverige.
  • Vi vill underlätta källsorteringen så att du kan sortera och hantera allt ditt avfall på samma ställe
  • Bostadsrättsföreningen får en lägre kostnad när vi har färre soprum, då vi betalar för varje hämtställe.
  • Vi hoppas att de nya och större miljörummen bidrar till att du och alla andra medlemmar blir mer motiverade att källsortera då det är bra för miljön och spar pengar för föreningen. Och i sin tur minskar dina avgift/ hyra.

Vad händer med de mindre soprummen?
Dem mindre soprummen som stängs planeras att bli cykelrum. Mer information om det kommer.

Tänk på
Övrigt avfall som större grovsopor (till exempel möbler och byggavfall), vitvaror och miljöfarligt avfall (till exempel färg och kemikalier) får inte lämnas i miljörummet. Gör ni det måste föreningen betala för bortforsling vilket i längden kan medföra höjda avgifter.
Närmaste återvinningscentral finns i Östervik. Information och öppettider om återvinningscentralen i Östervik.