Problemet med porttelefon löst

Nu fungerar porttelefonerna igen. Den som vill besöka dig ringer som vanligt på ditt namn på porttelefonen, men det nya numret som du ser är: 072-241 61 00. Spara det numret i din telefonbok så du vet att det är till porttelefonen.