Informationsmöte 22 november

Hur påverkar högre räntekostnader, högre elkostnader och hög inflation
föreningens ekonomi och våra möjligheter att genomföra
underhållsprojekten som planerat? Denna fråga belyser vi på informationsmötet om föreningens ekonomi och kommande underhållsprojekt.

Tid: 22 november, klockan 18-20
Var: Lilla Scenen på Dieselverkstaden, Marcusplatsen.

Medverkande på mötet
På mötet medverkar Robert Öberg, ekonom på HSB, som på styrelsens
uppdrag har gjort en djupgående verksamhetsanalys som visar hur
föreningens ekonomi ser ut på kort och lång sikt. Vidare deltar Mats
Tibblin, Byggfab, som styrelsen anlitar som byggexpert.
Informationsmötet är också en chans för er att ställa frågor direkt till
styrelsen och våra experter.

Vi hoppas att många kommer och tar del av informationen.
Lokalen är för 70 personer och om fler kommer, så får antalet per
lägenhet begränsas till en person. Varmt välkomna!