Föreningens stämma i april

Det är snart dags för stämma i föreningen. Den är planerad att bli i slutet av april.

Ni som vill lämna in motioner till stämman kan göra det. Skicka dem antingen via mejl till styrelsen@sicklahus.se eller lägg dem i brevlådan på föreningens kansli på Sickla strand 73.

Stämma 2015

Stämman genomfördes i Sickla skolas matsal. Ca 60 personer kom för att få höra en redovisning av förra årets verksamhet och höra om 2015 års planer.Efter stämman fick vi också höra lite om bergvärmeprojektet.

Stämma brf sicklahus 20150428

Bergvärmeprojektet

Efter mycket om och men kan vi komma igång med detta projekt. Starten sker den 16 sep. Först ut blir gården Sickla Strand 7-19. Vi kommer att börja med att byta ut fläktar på taken för återvinning av frånluftsvärme. Därför kommer vi att öppna upp hål i taken och bygga en tillfällig hiss på utsidan av huset. Vi kommer samtidigt att byta ut isoleringen på taken. De som berörs direkt av bygget kommer att få mer detaljerad information innom kort.

Bergvärmeprojektet

Vi har startat med att inventera och dokumentera fläktsystemet i fastigheten Sickla Strand 45-59. Arbetet med att byta ut fläktarna i denna fastigheten påbörjas efter sommaren. Där efter kommer vi att fortsätta med övriga fastigheter. Meddelande kommer att lämnas efterhand vilken fastighet som står på tur.