STAMBYTE OCH REPARATION AV FUKTSKADA PÅ SICKLA STRAND 73 OCH 75

Måndagen den 14 oktober startar arbetet med att reparera fuktskador och byte av ledningar i 7 lägenheter på Sickla Strand 73 och 75. Berörda lägenheter är nr 1734, 1736,1738 1753, 1755 1757 och 1751.

Arbetet kommer att starta måndag vecka 42 och pågå mellan 8–10 veckor, beroende på hur fuktigt bjälklaget har blivit pga. av läckaget från ett sprucket kopparrör på ingående vattnet.

Under denna period kommer arbetet att pågå vardagar kl. 07.00 – 16.00. Bilning och borrning kommer att utföras mellan kl. 08.00 – 16.00. Det kommer att vara störande för många och vi beklagar redan nu detta men det är oundvikligt eftersom reparationen och stambytet måste ske för att reparera fastighetens stomme.

Trapphusen i port 73 och 75 kommer att täckas med skyddspapper och utanför på gården kommer det att förvaras restprodukter från rivningen. Allt arbete kommer att utföras så att det i minsta möjliga mån stör övriga lägenhetsinnehavare men vi vet redan idag att bilningen kommer att fortplanta sig i stommen.

Har ni frågor eller önskar mer information kontakta då styrelsen eller kansliet.

STÄDDAG LÖRDAGEN 12 OKTOBER KLOCKAN 10.00

Vi träffas på respektive gård för vår årliga städdag och fördelar de arbeten som ska utföras. Varje gård får även lägga till vad de anser behöver städas och fixas. Det kommer att finnas en container vid grovsoprummet Sickla Strand 43. Vi håller på fram till ca. kl. 14.

Kl. 12.00 serveras varm korv i samlingslokalen på Sickla Strand 29. Välkomna!

Här är generella åtgärder;

  • Packa ihop de stationära grillarna med presenning inför vintern.
  • Rensa källargångar och trapphus från sopor och personliga tillhörigheter.
  • Alla personliga saker kommer att städas bort.
  • Sopning av källargångar. På Atlasvägen även vindsutrymmen.
  • Rensa egna planterade rabatter och lådor.
  • Slänga bort alla engångsgrillar. Beslutats att det inte ska finnas annat än de stationära.
  • Alla cyklar ska märkas innan den 10 oktober. Är de inte märkta kommer de att transporteras bort. Cykel ska vara märkta med bifogad märkningslapp med namn och lägenhetsnummer.

Fel på porttelefonerna

Det är tyvärr just nu fel på porttelefonerna. Det är problem med själva telefonlinan. Därför går det inte att ringa upp från porttelefonerna. Det är felanmält och det ska förhoppningsvis åtgärdas under nästa vecka.

Årsstämma 2019

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Sicklahus! Den kommer att ske den 16 maj kl 18:30. Lokal kommer att vara föreningslokalen på Sickla strand 29.

Om du vill lämna in en motion ska du ha gjort det senast de 12 april. Antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller på papper i föreningens brevlåda vid kansliet på Atlasvägen 61.

Ändrade aviserings- och påminnelseavgifter

Från den 1 januari 2019 ändras avgifterna för avisering och påminnelser. De höjs till 50 kr respektive 120 kr.

Aviseringsavgiften tas ut av de som får en manuell pappersräkning för hyra eller avgift. Påminnelseavgiften tas ut när föreningen behöver skicka ut en påminnelse när hyra eller avgift inte har betalats i tid.

Påminnelse extra stämma torsdag 27/9

Lite mer info om vad som kommer att behandlas på vår extra stämma.

Det som ska behandlas är att vi ska godkänna ändringen i våra stadgar som är bestämt i bostadsrättslagen och som måste göras innan 2018 års utgång.

För att vi ska kunna ändra i våra stadgar krävs två stämmor därför har vi kallat till en extra stämma.

Paragrafen som ska ändras och som bifölls på vår ordinarie stämma är tidpunkterna för när kallelse ska gå ut till medlemmarna inför stämma och extra stämma. Samt även vilken sista tiden är innan stämman som denna ska gå ut.

STÄDDAG 23 SEPT KLOCKAN 10.00

Vi träffas den 23 september på respektive gård kl. 10.00 för vår årliga städdag och fördelar de arbeten som ska utföras. Varje gård får även lägga till vad de anser behöver städas och fixas. Vi håller på fram till ca. kl. 14. Kl. 12.00 serveras varm korv i samlingslokalen på SS 29. Välkomna!

Här är generella åtgärder;
– Vinter packa grillarna med presenning.
– Rensa källargångar från sopor och personliga tillhörigheter.
– Sopning av källargångar. På Atlasvägen även vindsutrymmen.
– Rensa egna planterade rabatter och lådor.
– Slänga bort alla engångsgrillar efter som det nu har beslutats att det inte ska finnas annat en de stationära.
– Alla personliga saker kommer att städas bort.

Obs! Vet du med dig att du har ställt något som ej skall stå där, så ta hand om detta. Annars kommer det att slängas bort. I källargångar och på vindar är det förbjudet av brandskäl att förvara något överhuvudtaget. På Sickla Strand är barnvagnsrummen avsedda för barnvagnar och barncyklar. Om boende i respektive trappuppgång vill komma överens om annat skall det anslås på dörren till förrådet.

Container kommer att finnas vid soprummet Sickla Strand 43.

Årsstämma 2018

Sicklahus årsstämma kommer att vara måndagen den 21:a maj klockan 18:30.

På årsstämman kommer styrelsen redovisa verksamheten för året som gått, presentation av pågående och kommande projekt.

Årsstämman kommer också att behandla inkomna motioner. Motioner ska vara ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. En motion ska innehålla förslag på saker som föreningen ska göra eller ändra på. Enskilda drift- eller underhållsärenden (t.ex. städning, trasig utrustning, något som inte fungerar) ska anmälas till kansliet eller till vår fastighetsförvaltare (länk finns här på hemsidan).

Du som vill lämna en motion ska göra det senast den 31:a mars. Du kan göra det på e-post till föreningen eller lämna det skriftligt i föreningens brevlåda på Atlasvägen 61.