Inbetalning av avgifter och hyror till föreningen

Nya rutiner och aviseringar avgifterna och hyrorna

Eftersom föreningen bytt till ny ekonomisk förvaltare kommer inbetalning av avgifter och hyror aviseras under april. Avgift och hyra för april har inte dragits för dig som har autogiro och ni som får avier har ännu inte fått dessa delats ut.

Alla kommer att få avier för inbetalning utskickade. Det kommer att skickas ut nu under kommande veckan. Dessa avier kommer att vara för april, maj och juni. I samband med utskicket kommer du att få mer information om hur du kan skaffa autogiro, e-faktura mm.

Om du har en digital brevlåda, glöm inte att kolla även där.

BRF Sicklahus byter ekonomisk förvaltare och tillsätter ny teknisk förvaltare

Från och med den 1 april kommer HSB Stockholm att vara ny ekonomisk förvaltare och från den 1 juni ny teknisk förvaltare. Vad innebär det för dig som medlem att HSB blir ekonomisk förvaltare?

Kansliet på Atlasvägen 61 kommer i fortsättningen inte att vara öppet för personliga besök utan kommer att användas för fastighetsskötare, styrelsen och våra entreprenörer.
HSB kommer att ta emot alla ärenden som har med; hyror, avgifter, mäklarkontakter, överlåtelser, panter, nyckel och brickbeställningar, kontrakt för parkeringsplatser, hyreskontrakt för lokaler och förråd etc.
HSB Kund- och Medlemsservice nås på telefon 010-442 11 00
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.00 – 16.30. Torsdagar 08:00 – 18.00.
De nås också genom kontaktformuläret på www.hsb.se/stockholm/kontakta.
Där finns tillgång till det mesta som rör boendet såsom avier, betalningshistorik, avtal och bostadsinformation.

Felanmälan ska som tidigare skickas till RUBIN som är Sicklahus fastighetsskötare.

  • Anmäl via kontaktformuläret: Felanmälan.
  • Dagtid ring RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01.
  • Jourtid mellan kl. 16.00–07.00 samt helger, vid akuta fel, där fara föreligger att felet orsakar större skada om det inte åtgärdas ring 08-25 66 62. I annat fall vänta med felanmälan till närmaste vardag och kontakta RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01.

Här kan du läs mer om ändringarna i infobladet som delats ut.

Nya dörrstängare till portar och källardörrar

De flesta portar har fått nya dörrstängare. Detta beror på att många av de var gamla och inte fungerade som de ska. Bland annat fastande portar i öppet läge. Det innebär att obehöriga kunde ta sig in och att de stod öppna innebar att trapphusen kyldes ner. Därför behövdes de bytas ut. De nya dörrstängaren är av en annan modell som saknar möjligheten att ställa upp porten. Det kommer att monteras dörrstopp på portarna för att kunna ställa upp när det finns ett behov (ta ut en cykel, barnvagn mm). Planering för montering och beställning av dessa sker just nu. Det kommer att dröja ett tag innan alla är på plats.

Alla källardörrar har fått dörrstängare. Anledning är att vid en brandbesiktning fickföreningen anmärkning på att många källardörrar stod öppna. Vid en eventuell brand är det risk för spridning om dessa stod öppna.

Hjälp till att hålla ytterdörrarna stängda!

Alla ombeds att hjälpa till att hålla ytterdörrarna stängda, dels för att minska risken för inbrott och för att hålla energikostnaderna låga. Tyvärr har det senaste tiden förekommit inbrott i källarförråd. Energi är en stor kostnad för föreningen och då för medlemmarna. Vi ber därför alla hjälpa till med att hålla våra ytterdörrarna stängda

Årsstämma 2020

Årsstämma för Brf. Sicklahus kommer att hållas torsdagen den 28 maj kl. 18:30 i föreningslokalen på Sickla strand 29.

På årsstämman informerar styrelsen om året som gått, presenterar pågående och kommande projekt samt motioner som lämnats in.

Motioner ska senast lämnas in den 31: a mars. Maila till styrelsen@sicklahus.se eller lämna i kansliets brevlåda på Atlasvägen 61.

Styrelsen vill uppmärksamma om att alla motioner som lämnas in till årsstämman ska behandla ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. Andra förslag eller enskilda drift – och/eller underhållsärenden hänvisas till föreningens hemsida. På hemsidan återfinns instruktioner för felanmälan.

Vi ses den torsdagen den 28/5 kl.18.30.
Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Sicklahus

STAMBYTE OCH REPARATION AV FUKTSKADA PÅ SICKLA STRAND 73 OCH 75

Måndagen den 14 oktober startar arbetet med att reparera fuktskador och byte av ledningar i 7 lägenheter på Sickla Strand 73 och 75. Berörda lägenheter är nr 1734, 1736,1738 1753, 1755 1757 och 1751.

Arbetet kommer att starta måndag vecka 42 och pågå mellan 8–10 veckor, beroende på hur fuktigt bjälklaget har blivit pga. av läckaget från ett sprucket kopparrör på ingående vattnet.

Under denna period kommer arbetet att pågå vardagar kl. 07.00 – 16.00. Bilning och borrning kommer att utföras mellan kl. 08.00 – 16.00. Det kommer att vara störande för många och vi beklagar redan nu detta men det är oundvikligt eftersom reparationen och stambytet måste ske för att reparera fastighetens stomme.

Trapphusen i port 73 och 75 kommer att täckas med skyddspapper och utanför på gården kommer det att förvaras restprodukter från rivningen. Allt arbete kommer att utföras så att det i minsta möjliga mån stör övriga lägenhetsinnehavare men vi vet redan idag att bilningen kommer att fortplanta sig i stommen.

Har ni frågor eller önskar mer information kontakta då styrelsen eller kansliet.

STÄDDAG LÖRDAGEN 12 OKTOBER KLOCKAN 10.00

Vi träffas på respektive gård för vår årliga städdag och fördelar de arbeten som ska utföras. Varje gård får även lägga till vad de anser behöver städas och fixas. Det kommer att finnas en container vid grovsoprummet Sickla Strand 43. Vi håller på fram till ca. kl. 14.

Kl. 12.00 serveras varm korv i samlingslokalen på Sickla Strand 29. Välkomna!

Här är generella åtgärder;

  • Packa ihop de stationära grillarna med presenning inför vintern.
  • Rensa källargångar och trapphus från sopor och personliga tillhörigheter.
  • Alla personliga saker kommer att städas bort.
  • Sopning av källargångar. På Atlasvägen även vindsutrymmen.
  • Rensa egna planterade rabatter och lådor.
  • Slänga bort alla engångsgrillar. Beslutats att det inte ska finnas annat än de stationära.
  • Alla cyklar ska märkas innan den 10 oktober. Är de inte märkta kommer de att transporteras bort. Cykel ska vara märkta med bifogad märkningslapp med namn och lägenhetsnummer.

Fel på porttelefonerna

Det är tyvärr just nu fel på porttelefonerna. Det är problem med själva telefonlinan. Därför går det inte att ringa upp från porttelefonerna. Det är felanmält och det ska förhoppningsvis åtgärdas under nästa vecka.

Årsstämma 2019

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Sicklahus! Den kommer att ske den 16 maj kl 18:30. Lokal kommer att vara föreningslokalen på Sickla strand 29.

Om du vill lämna in en motion ska du ha gjort det senast de 12 april. Antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller på papper i föreningens brevlåda vid kansliet på Atlasvägen 61.