Info och tips inför nya året!

Nu kan vi tillsammans spara pengar och miljö!

Avgifterna är betydligt högre för osorterade sopor jämfört med sorterade, och kravet är att vi alla ska sortera. Kostnaderna de sorterade soporna/materialen är lägre eftersom de kan återvinnas. Tillverkarna betalar en del av kostnaden för hämtningen och återvinningen för att tillverka nya förpackningar och tidningar samt återvinner gas av matresterna. Du betalar för återvinningen när du exempelvis köper en plastförpackning, pappersförpackning, tidning, etc.

Genom att du sortera ut plast, papper, glas, metall och mat minskar restavfallet och grovsoporna.

Dessa är mycket dyra att få hämtade! Föreningen betalar ca 600,000: – för restavfall och grovsoporna. Så sortera ut allt du kan och minska kostnaderna och då minska risken till månadsavgifterna/ hyrorna höjs. På hemsida www.sicklahus och i soprummen finns mer info

Julgransinsamling 14 – 15 januari 2023

Lägg inte din uttjänta julgran i grovsoporna. Den får var och en själv lämna till Nacka vatten och avfall som har containrar för julgranar uppställda på olika platser runt om i Nacka.

Finns på plats lördagen 14 januari och söndagen 15 januari kl. 11-17 i Sickla köpkvarter, Planiavägen/Järlaleden.

Det går även bra att lämna julgranen på kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik/Fisksätra.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme.

Tänk på brandrisken med levande ljus. Glöm inte släcka ljusen!

Skaffa en bra brandsläckare och en brandfilt. En bra hjälp om olyckan är framme!

Missade du informationsmötet i november?

På Sicklahus hemsida finns de bilder som visades under mötet. Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till vår mail styrlesen@sicklahus.se.

Styrelsen Sicklahus önskar all ett Gott nytt år!