NYHETER OM SOPHANTERING

SICKLA STRAND 7 – 19 och 69 – 75

Nu kan Du lämna dina källsorterade sopor i soprummet

på Sickla strand 19 och 75

Brf Sicklahus jobbar för att vi alla ska källsortera våra sopor och avfall.

Därför har det mindre soprummet på Sickla strand 19 och 75 nu fått flera olika kärl där du ska lämna dina källsorterade sopor. Det innebär att ni boende får lättare och närmare att källsortera. Varför ska vi göra det kanske ni undrar? Jo det är av flera skäl;

  • Vi ska minska mängden av sopor som heter RESTAVFALL och GROVSOPOR!  Då sparar förening enorma belopp, vilket i sin tur minskar risken för avgiftshöjningar.
  • Och vi alla bidrar till ett viktigt miljöarbete genom att källsortera det som kan återvinnas till nya produkter och förpackningar. Här betalar producenten stora delar av hämtningsavgiften! Vilket du redan betalt vid köpet av förpackningen.
  • Det kommer att bli ett lagkrav att alla källsorterar. Därför har sopavgifterna höjts!

I grovsoprummet på Sickla strand 43 respektive 59 kommer ni som tidigare att kunna lämna grovsopor och elektronik.

God fortsättning önskar styrelsen i Brf Sicklahus