Välkommen att lämna motioner till Brf Sicklahus årsstämma

FÖRENINGSSTÄMMA DEN 30 MAJ

Årets föreningsstämma för Brf Sicklahus kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl.18:00, i matsalen på Sickla skola.

Kallelse, dagordning och övriga handlingar till stämman delas ut i era brevlådor senast två veckor innan stämman.

Motioner till stämman ska lämnas in senast den 5 april.

De kan mejlas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda, Sickla strand 82.

Vill du engagera dig i styrelsen vänligen kontakta valberedningen, Petri Salminen, telefon 070-692 81 86.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf Sicklahus