Sophantering

NU KAN VI TILLSAMMANS SPARA PENGAR OCH MILJÖ!

Sophanteringen i vår förening kostar närmare 750 000 kronor om året. Det är mycket pengar, och sopavgiften har ökat med 50 procent på bara några år. När vi alla blir bättre på att sortera våra sopor på rätt sätt kommer denna kostnad att minska drastiskt, samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö!

Avgifterna är betydligt högre för osorterade sopor jämfört med sorterade, och kravet är att vi alla ska sortera.

För de sorterade soporna/materialen är sopavgifterna lägre eftersom de ska återvinnas. Tillverkarna betalar återvinningen för att tillverka nya förpackningar och tidningar samt återvinner gas av matresterna. Du betalar för återvinningen när du exempelvis köper en plastförpackning, pappersförpackning, tidning, etc.

Nu kan du ÄNTLIGEN sortera: Matavfall, plast, metall, glas, tidningar, elavfall, grovavfall, batterier och pappersförpackningar.

Det finns nya, tydliga skyltar uppsatta i soprummen. Läs gärna dessa!

Det är dock inte alltid så lätt att sortera korrekt. Visste du till exempel att:

  • Tidningar ska slängas i behållare för tidningar!
  • Papperskassar slänger du i behållare för pappersförpackningar!
  • Dricksglas får inte slängas i glasinsamlingen – utan i grovavfall!
  • Kuvert ska inte slängas i pappersinsamling – utan i restavfall!
  • Du måste platta till kartonger/förpackningar innan du slänger dem!
  • Ställ inget på golven i soprummen!

Även om vi nu kan sortera nästan allt finns det såklart vissa saker som du INTE får slänga i våra soprum, t ex miljöfarligt avfall (gamla färgburkar, lösningsmedel mm), stora möbler, bygg- och rivningsavfall, läkemedel m.m.

Nacka kommun har en mobil kretsloppscentral som besöker Sickla strand (vändplanen) tre gånger om året. Där kan man lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk och textil till vår mobila kretsloppscentral. Tidtabell och mer info hittar du här: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/mobil-kretsloppscentral/.

Här kan Du läsa mer om nytta av insamling av matavfall; matavfallsinsamling-i-nacka.pdf

Medlemmarna i Brf Sicklahus har ett gemensamt ansvar för att miljön och sophanteringen i området sköts på ett bra sätt. På Nacka Kommuns Renhållningssida och Sopsorteringsguide hittar du information om hur du ska återvinna dina sopor. Du kan också få information på Sopor.nu 

Sopsortering. I anslutning till fastigheterna finns soprum där du förutom ,matavfall (komposterbart) även kan lämna glas, papper, kartong, batterier, elavfall samt mindre grovsopor. Tänk på att det är olika hus för olika sorters avfall.
På Sickla strand lämnas matavfall, tidningar, glas, metall, plast och restavfall i huset på gårdarna. 
Grovsopor, kartonger, elektronik, batterier i grovsoprummen mellan husen. På Atlasvägen 61 är det ett sopphus som har två dörrar där det är skyltat var ni lägger respektive sopor.

Närmaste klädinsamling finns i Sickla köpkvarter. 

 Observera att byggavfall och kemikalier inte får lämnas i soputrymmen! Det får inte att lämnas färg, olja, lösningsmedel, lim, vätskor eller andra kemikalier i något av föreningens soprum. Du måste själv lämna dessa på kommunens miljöstationer. Närmaste finns på OKQ8 i Skvaltan.

 

Nacka Avfall kommer till dig med den mobila kretsloppscentralen

Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till vår mobila kretsloppscentral. Vi stannar på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar. Har du bil ber vi dig åka till en kretsloppscentral. Den mobila kretsloppscentralen är två lastbilar som körs av Nacka vatten och avfalls entreprenör. Turen går 6 helger per år och stannar 3 gånger på respektive hämtställe. Nytt för i år! Med Mobil KLC Maxi stannar vi på samma plats under en hel dag. Har kan du lämna material till återbruk eller återvinning och fynda prylar, leksaker och böcker gratis i vår fyndhörna. Välkommen!

Här kan du se turlistan för 2022 (PDF-dokument, 115 kB)
Bild på turlistan för mobila kretsloppscentralen
 (PDF-dokument, 115 kB)

Vill du få en påminnelse när vi kommer?
Registrera din e-postadress via knappen nedan så får du ett e-postmeddelande från Nacka vatten och avfall ca 1-5 dagar innan ett schemalagt besök.

Få en påminnelse om när vi kommer