Köpa/sälja/hyra

Du som funderar på att sälja eller köpa en lägenhet i Bostadsrättsföreningen Sicklahus. Lägenheterna förmedlas ofta via en fastighetsmäklare. Även föreningen använder sig av mäklare när de säljer lägenheter som har varit hyreslägenheter.

Styrelsen beviljar och godkänner medlemskap i föreningen. Styrelsen har sammanträde ca 1 gång per månad där bl.a. dessa beslut fattas.

Förutsättning för medlemmskap lämnas i bifogat dokument som ska lämnas in med överlåtelsehandlingarna till HSB.

Förutsättningar för medlemskap i Brf. Sicklahus Nacka.

Undertecknad/e köpare förbinder sig;

  • att den/e som förvärvar lägenheten och ska bebo denna ska var permanent boende i lägenheten och äga minst 50% av bostadsrätten. Enligt beslut på årsstämman 2004.
  • att inte hyra ut lägenheten i 2: a hand utan att uthyrningen först har godkänts av brf. Sicklahus styrelse,
  • att i övrigt läsa och följa föreningens stadgar och ordningsregler.

Om medlemmen bryter mot detta ingångna avtal/förbindelse och det kan anses som grovt åsidosättande, kan detta leda till att beslut om avflyttning och försäljning kommer att ske av den förvärvade lägenheten.