NU STARTAR DRÄNERINGSARBETET AV GRUNDERNA PÅ SICKLA STRAND 5 – 43

Arbetet börjar vecka 3 utefter ytterväggarna mot Järlaleden och utefter gångvägen upp till Gillevägen. Därefter fortsätter arbetet ner mot miljörummet Sickla strand 43. Grävarbetena kommer att pågå vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00.

Hela arbetet är uppdelat på 7 etapper och beräknas vara klart vecka 14, 2025.

Mer detaljerad information kommer succesivt lämnas om de övriga etapperna. Information kommer även att finnas på hemsidan www.sicklahus.se

För att erhålla en säker arbetsmiljö för boende och allmänheten flyttas tillfälligt gångvägen utefter fasaden vid grovtvättstugan upp till trappan vid Gillevägen. Detta gäller från vecka 3 2024.

Tillfälliga gångvägen är anlagd parallellt med fasaden österut vid Sickla strand 45.

Vi ber alla att följa hänvisningarna och inte gå för nära avstängningarna och maskinerna. OBS att det ej är möjligt att åka pulka i denna backe.

Önskar ni mer information,  kontakta styrelsen på mejl styrelsen@sicklahus.se

Med vänliga hälsningar                        Styrelsen Brf Sicklahus