Parkering

Bostadsrättsföreningen förvaltar drygt 133 parkeringsplatser som fördelas enligt turordning. Boenden eller hyresgäster i föreningen har möjlighet att hyra en fast parkeringsplats i området av bostadsrättsföreningen till en kostnad för närvarande i maj 2022 av 500 kr/månad. Kontakta ekonomiska förvaltaren HSB Stockholm för att ställa dig i kö. Sker kontaktformuläret på adressen, www.hsb.se/stockholm/kontakta. Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-post samt om du önskar stå aktivt eller passivt i kön, dvs. om du önskar plats så snart det blir din tur eller om du önskar ställa dig i kö men ännu inte har tillgång till bil. Den som står passivt i kön tilldelas parkeringsplats först när den köande blivit aktiv. Kontakta HSB om du vill ändra status.

Det finns också kommunala parkeringsplatser i området, några med boendeparkering.

Köplats bekräftas via e-post och i samband med detta tilldelas man ett könummer. Parkeringsplatser tilldelas i turordning enligt upprättad kölista. Meddelande om erbjuden parkeringsplats ges via SMS, telefonsamtal eller via e-post. Den boende eller hyresgästen måste snarast lämna svar om parkeringsplatsen önskas. Om svar uteblir fördelas parkeringsplatsen vidare enligt kölistan.

Parkeringsregler för de p-platser som Brf Sicklahus förvaltar

1. Endast boenden eller hyresgäster i Bostadsrättsföreningen Sicklahus (Brf) fastigheter har möjlighet att hyra parkeringsplats.

2. Parkeringsplatserna är avsedda för personbil. Undantag kan göras efter särskilt tillstånd från Brf. Uppställning av skrotbilar eller annan form av förvaring på hyrd parkeringsplats är ej tillåten. Parkering är endast tillåten om fordonet ryms inom markerat område.

3. Brf hyr endast ut en parkeringsplats per lägenhet. För hyresgäster till Brf:s lokaler gäller det avtal som upprättats med hyresgästen vid kontraktsskrivning.

4. Ansökan om att hyra en parkeringsplats sker skriftligen eller via e-post till HSB. Parkeringsplatser tilldelas i turordning enligt upprättad kölista. Köplats bekräftas via e-post och i samband med detta tilldelas man ett könummer.

5. Den som söker parkeringsplats kan välja att stå aktivt eller passivt i kön. För den som står aktivt i kön tilldelas parkeringsplats enligt punkt 6 nedan. Den som står passivt i kön tilldelas parkeringsplats först när den köande blivit aktiv.

6. Meddelande om erbjuden parkeringsplats ges via SMS, telefonsamtal eller via e-post. Den boende eller hyresgästen måste snarast lämna svar om parkeringsplatsen önskas. Om svar uteblir fördelas parkeringsplatsen vidare enligt kölistan.

7. Uppsägningstiden av hyrd parkeringsplats är 1 månad och uppsägning ska ske skriftligen till HSB per post eller mejl.

8. Byte av parkeringsplats mellan boenden eller hyresgäster som båda hyr parkeringsplats av Brf får göras, dock måste föreningen meddelas skriftligen eller via e-post.

9. Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är inte tillåtet, med undantag för den tid då lägenheten hyrs ut i andra hand.

10. Överlåtelse av parkeringsplats är inte tillåtet. Parkeringsplatsen övergår inte heller vid försäljning av bostadsrätt.

11. Missbruk av reglerna kan leda till uppsägning av hyresavtalet.