Förråd för uthyrning

Föreningen Brf Sicklahus har ett antal förråd för uthyrning.

20 kvm på Sickla Strand 47 i källaren. Entrén från baksidan av 47:an. Lätt att lasta i. Finns ström och vatten och en del hyllor i enkla utföranden. Hyrs ut årsvis. Årshyran 15. 000:- inkl. el och moms.

2 kvm i trapphus. Låg dörr ca 150 cm. Ingen el. Inga hyllor.

Finns på Sickla Strand 19, 27, 35,37,39,47,49,55,59,67,73,75,78,84,86.

Hyrs ut årsvis och endast till medlem i Brf Sicklahus. Årshyra 1.000:- per år inkl. moms.

85,5 kvm Förråd i källaren Sickla strand 17. Med ståldörr. Finns ström och vatten. Ingen inredning. Hyrs ut årsvis. Årshyra 55.575:- per år inkl. moms.

Kontakt Christer Andersson som är ansvarig i styrelsen för lokaler. Tel. nr. 0708-61 05 95. Eller per mail till styrelsen@sicklahus.se