Regler vid renovering ombyggnad

Regler vid renovering ombyggnad.
Det som ska göras vid ombyggnad renovering är att man skickar in en anmälan till styrelsen om att man tänker göra en ombyggnad renovering som styrelsen sen godkänner.
Det som styrelsen behöver för att godkänna en ombyggnad/renovering är att det sänds in de intyg och ritningar som beskrivs i dokumentet Regler vid renovering ombyggnad.
Dessutom att man skicka in till styrelsen ett underskrivet dokument att man tagit del av Regler vid renovering ombyggnad och att man förbinder dig att följa detta, se Intyg ombyggnad och renovering Brf Sicklahus.

När renoveringen är klar ska man anmäla detta till styrelsen för överenskommelse  av tid för besiktning av ombyggnaden/renoveringen.

Styrelsen
Brf. Sicklahus