Extra stämma

Vi hade en extra stämma för att ändra våra stadgar gällande avg för andrahandsuthyrning och förtydligande av pantavg.