OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV TVÄTTSTUGAN SICKLA STRAND 19

ARBETET STARTAR TORSDAGEN 18 NOV.

En ny tvättstuga kommer att byggas upp i det gamla mangelrummet. Här kommer tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel att installeras. Torkrummet blir kvar som tidigare och berörs inte av renoveringen. Den gamla tvättstugan byggs om till förråd för uthyrning. Arbetet måste ske omgående eftersom avloppsstammen i nuvarande tvättstugan är i stort behov av byte.

Nuvarande tvättstugan kommer att vara öppen och i drift under ombyggnaden, förutom torkskåpet och mangeln som kommer att förvaras i torkrummet.

Nya tvättstugan planeras att öppnas den 15 februari på grund av leveransförseningar av material.

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus