Behållare för plast och metall!

Nu har BRF Sicklahus äntligen fått behållare för att kunna sortera plast och metall!

Dessa behållare står i grovsoprummen på Sickla Strand. På Atlasvägen står dessa behållare i samma rum som kärlen för restavfall och matavfall.

Uppdatering*

Nu finns det behållare, för sortering av plast och metall, i alla grovsoprum.

Bifogat nedan finns det en guide från PreZero där det tydligt framgår hur man sorterar sitt avfall.