Enkät angående behovet av bilparkering med laddplatser!

Ni har alla fått en enkät i brevlådan där ni uppmanas att svara på Ert behov av laddplatser. Enkäten skall besvaras och läggas i brevlådan i Kansliet, Sickla strand 82, senast den 28 februari. Enkäten finns bifogad nedan, både som PDF och i WORD-format.