Varsågod, här är en ny utgåva av styrelsens nyhetsbrev.

INFORMATION FRÅN BRF SICKLAHUS

Det innehåller bland annat senaste nytt om pågående och planerade underhållsprojekt, föreningens ekonomi, solceller och planerade informationsmöten