Information om underhållsarbete av fasader, balkonger och fönster.

Gäller fastigheterna Sickla strand 64–66 och 70–72 samt 74, 76, 78, 80 ,82, 84 och 86.

Brf Sicklahus kommer att genomföra underhållsåtgärder på ovanstående fastigheters fasader, balkonger, fönster och terrasser. Arbetena kommer att starta mitten januari och pågå fram till juni 2025. Läs mer om pågående renovering av fasader, balkonger och fönster.