INFORMATIONSBREV FRÅN SICKLAHUS

Här nedan finns det informationsbrev som delades ut i oktober till alla medlemmar.

Innehåller aktuell och viktig information till hyresgäster och medlemmar.

Vi vill även välkomna er till de informationsmöten som kommer att hållas den 16 och 17 november för respektive gård. Mer info finns i nyhetsbrevet nedan