Kallelse till årsstämman 2023 för Brf Sicklahus.

Stämman kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl. 18.00.

På Matsalen Sickla Skola, Gillevägen 5  

Följande handlingar delas ut till medlemmarna innan 14 maj.

Klicka här så kommer du till en pdf https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2023/05/Handlingar-till-Arsstamman-Brf-Sicklahus-30-maj-2023.pdf

Innehållsförteckning;

  • Dagordning
  • Årsredovisning 2022 med Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
  • Redogörelse av tidigare års motioner
  • Verksamhetsplan 2023
  • Budget för 2023
  • Valberedningens förslag
  • Inkomna motioner 2023 med styrelsens förslag till beslut

Vi ber alla att i förväg läsa igenom bifogat material.

Har du frågor kontakta oss på styrelsen@sicklahus.se.

Efter stämman ges utrymme för att ta upp gemensamma frågor som gäller bostadsrättsföreningen. Frågor av enskild art som endast berör bostadsrättsinnehavaren tar styrelsen emot efter överenskommelse med berörd medlem.

Välkomna önskar styrelsen i Brf Sicklahus.