Lämna in motioner senast den 31 mars

Skicka in din motion till styrelsen@sicklahus.se senast den 31 mars. Det är viktigt att din motion kommer in i tid annars kommer den inte kunna behandlas på föreningsstämman som är den 29 maj.

I samband med att kallelsen till föreningsstämman skickas bifogar vi även inkomna motioner. Motionerna kommer också att publiceras på föreningens hemsida. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion. 

Tips till dig som vill skicka in en motion

Skriv en rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund

Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.  

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar. 

Förslag till beslut

Beskriv ditt/ert förslag till beslut, yrkande. 

Avsluta med: 

Jag/vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

_________________________________________ 

Ort datum 

_________________________________________ 

Namn 

_________________________________________ 

Lägenhetsnummer