Ändrade aviserings- och påminnelseavgifter

Från den 1 januari 2019 ändras avgifterna för avisering och påminnelser. De höjs till 50 kr respektive 120 kr.

Aviseringsavgiften tas ut av de som får en manuell pappersräkning för hyra eller avgift. Påminnelseavgiften tas ut när föreningen behöver skicka ut en påminnelse när hyra eller avgift inte har betalats i tid.