Om BRF Sicklahus

BRF Sicklahus med säte i Sickla i Nacka registrerades som ekonomisk förening den 1 april 1984. Föreningen bildades genom köp av fastigheterna Sicklaön 261:1, Sicklaön 263:1 och Sicklaön 265:4 som alla köptes av Atlas Copco. Fastigheterna var då tjänstebostäder för företagets anställda. Fastigheterna Sicklaön 261:1 och 263:1 byggdes 1947-48 och Sicklaön 265:4 (Atlasvägen) färdigställdes under 1958.

Fastigheterna innehåller 309 lägenheter och ett 50-tal lokaler. Merparten av lägenheterna är bostadsrätter och ett mindre antal (ca 15 st) är hyresrätter. När hyresrätterna blir lediga säljs dessa av föreningen och är därefter bostadsrätter. Lokaler finns i många olika storlekar och de hyrs ut av föreningen till entreprenörer och boende.

Förvaltning av föreningens fastigheter drivs i egen regi. Städning, trädgårdsskötsel och reparationer sköts genom avtal med inhyrda entreprenörer.