Tvättstugor

Tvättstugor finns på Sickla Strand 19, 35, 55, 71, 82 och Atlasvägen 61. En grovtvättstuga bl.a. med matt-tvättmaskin finns att tillgå på Sickla Strand 39, ingång på baksidan av huset. Använd din vanliga trapphusnyckel för att komma in.

Bokning, som görs på listor i tvättstugan med lägenhetsnummer och efternamn, kan göras för fyra olika tider för varje dag. Dessa är:

 • 07.00 – 10.30 (Torkrum 8.00-11.30)
 • 10.30 – 14.00 (Torkrum 11.30-15.00)
 • 14.00 – 17.30 (Torkrum 15.00 -18.30)
 • 17.30 – 21.00 (Torkrum 18.30 – 08.00)

Bokning får endast ske när tidigare bokad tid är använd. Du får boka av två pass i rad vid samma tillfälle är tillåtet, men du får inte boka 10.30 till 17.30, dvs tillåtna dubbelpass är 07.00-14.00 resp 14.00-21.00. Bokar någon mer än ett tvättdatum åt gången, kan övriga medlemmar stryka de senare bokningarna. Detta för att alla ska ha samma chans att få en tvättid som passar.

För den mindre tvättmaskinen gäller följande: Maskinen skall kunna användas för mindre tvättar (akut behov) och tid behöver ej bokas, dvs är maskinen ledig 30 minuter efter inbokad tid, får vem som helst använda den. Observera att detta inte gäller torktumlaren. Notera även att maskiner och torkrum stängs automatiskt av kl 21.15.

Städning skall ske av den som tvättar efter varje tid. Torka av maskinerna och sopa golven. Föreningen har ingen annan städning i tvättstugorna. Kontakta kansliet om du finner behov av ny städutrustning såsom sopborste, golvmopp, etc.

Mangel. I anslutning till varje tvättstuga finns en äldre stenmangel samt en mindre mangel .Nedan följer instruktioner till den äldre stenmangeln.

 1. Starta mangelmotorn.
 2. Sätt igång mangeln genom att föra högra spaken från dig.
 3. Kör mangeln åt ena hållet och för fram vänstra spaken så mangeln lyfter vid ena sidan.
 4. Stanna då genom att dra högra spaken till dig.
 5. Tag bort en trärulle och linda om den tvätt som du skall mangla.
 6. Skjut fram den högra spaken så att mangeln börjar gå åt det andra hållet och låt den gå upp på klacken och stanna. Gör sedan som punkt 5.
 7. När detta är klart så sätt igång mangeln med högra spaken och drag tillbaka den vänstra. Låt den gå tills du anser att manglingen räcker.
 8. Under tiden lindar du in ny tvätt på de lediga rullarna så du kan skifta när det föregående är klart.

OBS! Du får på inga villkor öppna skyddsgallret eller rätta till rullarna under gång!