Kontakta

Det finns flera sätt som du kan komma i kontakt med Brf Sicklahus. Föreningens kansli är beläget på Atlasvägen 61 och bemannat tisdagar och torsdagar mellan kl 11-13. Du når kansliet på nummer: 08-718 20 60. Övrig tid telefonsvarare.

Ordförande i bostadsrättsföreningens styrelsen är Bengt Sundberg och därtill finns 4 ledamöter och 2 ersättare. Är du intresserad av att engagera dig i föreningen, så kontakta någon i valberedningen.

Vid felanmälan som är akut och inte kan vänta, under normal arbetstid ringer du:
– Under dagtid ring RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01
– Under jourtid mellan kl. 16.00–07.00 samt helger, vid akuta fel, där fara föreligger att felet orsakar större skada om det inte åtgärdas ring 08-25 66 62.
Du kan också anmäla fel på fastighetsskötarens Rubins hemsida. Du får vara beredd på kostnaden för utryckning och felavhjälpning.