Styrelse

Brf Sicklahus styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två ersättare som väljs på stämman som hålls varje år i april. Styrelsen möts en gång i månaden. Du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar eller om du vill engagera dig! Föreningens dokumentarkiv och stadgar finns här.

Styrelsens sammansättning 2019

Bengt Sundberg, ordförande, 070-515 02 36,  
Ansvarig gällande: Övergripande frågor om föreningen.

Henrik Unosson, sekreterare,
Ansvarig gällande: Information och websidan

Erik Rådström, ledamot,
Ansvarig gällande: Ekonomi, redovisning och skatter.

Gershon Geffen, ledamot,
Ansvarig gällande: Drift och underhåll

Christer Andersson, ledamot,
Ansvarig gällande: Hyra av lokaler och andrahandsuthyrning

Lucas Eklund, ersättare,

Andreas Holmes-Berge, ersättare,

E-post: styrelsen@sicklahus.se (Samma e-post-adress som till kansliet)