Styrelse

Brf Sicklahus styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två ersättare som väljs på stämman som hålls varje år i april. Styrelsen möts en gång i månaden. Du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar eller om du vill engagera dig! Föreningens dokumentarkiv och stadgar finns här.

Styrelsens sammansättning 2020

Erik Rådström, ordförande, 070-655 60 51,  
Ansvarig gällande: Övergripande frågor om föreningen, ekonomi, redovisning och skatter.

Henrik Unosson, sekreterare,
Ansvarig gällande: Information och websidan

Lucas Eklund, ledamot,
Ansvarig gällande: Energifrågor

Gershon Geffen, ledamot,
Ansvarig gällande: Drift och underhåll

Christer Andersson, ledamot,
Ansvarig gällande: Hyra av lokaler och andrahandsuthyrning

Kjell Hedlund, ersättare,

Pär GångfeldtHolmes-Berge, ersättare,

E-post: styrelsen@sicklahus.se