Styrelse

Brf Sicklahus styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på stämman som hålls varje år i april- maj. Styrelsen möts en gång i månaden.

Du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar eller om du vill engagera dig! Föreningens dokumentarkiv och stadgar https://www.sicklahus.se/?page_id=72

E-post: styrelsen@sicklahus.se

 
Styrelsens sammansättning 2021- 22

 

Ordförande, ekonomi

Erik Rådström    

AV 61

070-655 60 51

Lokalansvarig, uthyrning

Christer Andersson  

AV 61

070-861 05 95

Fastighetsansvarig

Gershon Geffen       

AV 61

070-693 50 57

Ledamot, sekreterare

Cecilia Hellner    

SS 67

070-668 64 22

Ledamot, bitr. sekreterare

Kjell Hedlund        

SS 37

070-544 96 37

Suppleant

Pär Gångfeldt

AV 61

070-558 71 81

Suppleant

Henrik Almroth

SS55

070-874 93 67

Suppleant

Frida Lenholm

SS25

070-421 60 59

Intern revisor

Inger Frestadius   

AV61

073-141 760 1

Internrevisor suppleant

Kajsa Kard

SS25

070-380 68 81

Extern revisor

Christina Gotting

 

0732-67 20 33