Styrelse

Brf Sicklahus styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och tre ersättare som väljs på stämman som hålls varje år i april- maj. Styrelsen möts en gång i månaden.

Du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar eller om du vill engagera dig! Föreningens dokumentarkiv och stadgar https://www.sicklahus.se/?page_id=72

E-post: styrelsen@sicklahus.se

 
Styrelsens sammansättning 2021- 22

Ordförande, ekonomi              Erik Rådström            AV 61           070-655 60 51

Uthyrning lokaler, p-platser     Christer Andersson    AV 61           070-861 05 95

Fastighetsansvarig                  Gershon Geffen        AV 61            070-693 50 57

Sekreterare                             Kjell Hedlund             SS37            070-544 96 37

Ledamot, webbsidan               Pär Gångfeldt           AV 61            070-558 71 81

Suppleant                                Henrik Almroth         SS55             070-874 9367 

Suppleant                                Cecilia Hellner         SS67             070-6686422   

Suppleant                                Jacob Wennman     AV 61             070-2656984   

Intern revisor                           Marcus Loden         SS84              0732-54 58 10

Internrevisor suppleant          Inger Frestadius       AV 61              0731-417601  

Extern Revisor                        Christina Gotting                             0732-67 20 33