Styrelse

Brf Sicklahus styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på stämman som hålls varje år i april- maj. Styrelsen möts en gång i månaden.

Föreningens dokumentarkiv och stadgar https://www.sicklahus.se/?page_id=72

Du är välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar kring styrelsen arbete. 

För kontakt med styrelsen  om sådant som INTE är felanmälan, andrahandsuthyrningar, överlåtelser etc. kan ni skicka mejl till styrelsen@sicklahus.se

Eller post till Sickla strand 82, 131 34 NACKA.

Kansliet finns på Sickla strand 82 är ej bemannat men här finns en postlåda. OBS! inga akuta ärenden denna väg.

Vill du engagera dig är du välkommen att kontakta valberedningen https://www.sicklahus.se/?page_id=458

 

 
Styrelsens sammansättning 2022 – 23

Ordförande, ekonomi

Erik Rådström    

AV 61

070-655 60 51

Lokalansvarig, uthyrning

Christer Andersson  

AV 61

070-861 05 95

Fastighetsansvarig

Gershon Geffen       

AV 61

070-693 50 57

Ledamot, sekreterare

Cecilia Hellner    

SS 67

070-668 64 22

Ledamot, bitr. sekreterare

Kjell Hedlund        

SS 37

070-544 96 37

Suppleant

Pär Gångfeldt

AV 61

070-558 71 81

Suppleant

Henrik Almroth

SS55

070-874 93 67

Suppleant

Frida Lenholm

SS25

070-421 60 59

Intern revisor

Inger Frestadius   

AV61

073-141 760 1

Internrevisor suppleant

Kajsa Kard

SS25

070-380 68 81

Extern revisor

Christina Gotting

 

0732-67 20 33