Kom ihåg

Följande är bra att tänka på när du är helt ny i föreningen.

Det är viktigt att du går igenom föreningens stadgar,  Trivsel och ordningsregler samt studerar ansvarsfördelning mellan föreningen och dig som bostadsrättsinnehavare.

Vi vill uppmärksamma vikten av en vältäckande hemförsäkring för föreningens medlemmar. För bostadsrättsinnehavare är av största vikt att den innehåller tillägget för bostadsrätter. Är du osäker på ditt nuvarande försäkringsskydd kontakta ditt försäkringsbolag.

Glöm ej att kontakta Nacka energi för tecknande av nätavtal. Via deras hemsida kan du anmäla inflytt och utflytt.

Nyckelbrickor till porten och nyckel till källardörr och sophus ska den gamla ägaren överlämna. Har du behov av fler nyckelbrickor eller nycklar kontaktar du HSB som kan beställa detta.

Rabatter och planteringar sköts av intresserade boende. Föreningen betalar för kostnader för blommor i planteringarna. Tala med dina grannar om du vill göra något. Det är något speciellt med att plantera på våren och se resultatet under sommaren.

Se till att du alltid stänger dörrar till källare och övriga utrymmen efter dig.