VÄLKOMMEN! Information till dig som just flyttat hit!

Vår bostadsrättsförening heter Brf Sicklahus, den registrerades som ekonomisk förening den 1 april 1984.

Föreningen bildades genom köp av fastigheterna av Atlas Copcos tjänstebostäder för företagets anställda.

Fastigheterna Sickla ön 261:1 och 263:1 byggdes 1947–48 och Sickla ön 265:4 (Atlasvägen) färdigställdes under 1958. Föreningen består av 311 lägenheter samt ett 50-tal lokaler i olika storlekar. Merparten av lägenheterna är bostadsrätter och ett mindre antal, ca 12, är hyresrätter. Föreningens lokaler hyrs ut till entreprenörer och boende.

Föreningens ekonomiska/administrativa förvaltning och tekniska förvaltning drivs av HSB.

Fastighetsskötseln utförs av företaget RUBIN som också utför trappstädningen.

Företaget HABITEK utför snöskottning och trädgårdsskötsel. Underhåll och reparationer sköts genom avtal med olika inhyrda entreprenörer.

Tänk på följande som ny medlem i Brf Sicklahus

Det är viktigt att du besöker Brf Sicklahus hemsida sicklahus.se och läser: 

  • föreningens stadgar
  • ansvarsfördelning mellan föreningen och dig som bostadsrättsinnehavare.
  • Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus för att vi tillsammans ska få ett trivsamt och bra boende.
 • Alla medlemmar måste teckna en heltäckande hemförsäkring. För bostadsrättsinnehavare är av största vikt att den innehåller tillägget för bostadsrätter. Är du osäker på ditt nuvarande försäkringsskydd kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Brf Sicklahus ekonomiska förvaltare är HSB Stockholm. Kontaktuppgifterna är HSB KUND OCH MEDLEMSSERVICE, KOMS tel. 010-442 11 00 eller e-post: stockholm@hsb.se
 • Medlemmar och hyresgäster kontaktar HSB i alla ärenden, t.ex. frågor om avier, köhantering, kontrolluppgifter, nyckelbeställningar, generella medlemskapsfrågor, överlåtelser och panter.
 • Som medlem eller hyresgäst får du tillgång till en egen sida på Mitt HSB. Där kan du komma åt din egen information gällande avgiftsavier och lägenhetsuppgifter, m.m. Inloggning görs via BankID. Observera att du själv måste registrera dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) på Mitt HSB, https://www.hsb.se/stockholm/mitthsb/.

På Mitt HSB finns en film www.youtube.com/watch?v=vRP5fzGJ6qo

 • Glöm inte att kontakta Nacka Energi för tecknande av nätavtal inom 5 dagar, annars stängs elen av. Du anmäler in- och utflytt via deras hemsida, nackaenergi.se
 • Fastigheterna är utrustade med porttelefoner och elektroniskt låssystem. För att det ska fungera måste du informera HSB om de telefonnummer som du vill ska gälla i porttelefonen och vilka namn det ska stå i displayen.
 • Nyckelbrickor till porten och nyckel till källardörr samt sophus ska den tidigare ägaren överlämna. Varje lägenhet har tillgång till 3 brickor utan extra debitering. Ny eller fler debiteras med 300 kr/st. Har du behov av fler nyckelbrickor eller nycklar kontaktar du HSB KUND OCH MEDLEMSSERVICE, KOMS Telefon 010-442 11 00 stockholm@hsb.se
 • Föreningen tillämpar autogiro för betalning av månadsavgiften via HSB Stockholm. Det gör du genom att kontakta din bank. Mer info på https://www.hsb.se/stockholm/mitthsb/
 • I trappuppgångar får inga cyklar, barnvagnar eller annat som hindrar utrymningsväg ställas.
 • För att undvika obehöriga i källargångarna ser vi till att källardörrarna hålls låsta och att ytterdörren är stängd.

När du behöver göra en FELANMÄLAN

Du kan göra en felanmälan på flera sätt.

 1. fastighetsskötaren Rubins hemsida https://www.rubin.nu/kontakt/felanmalan och beskriv ditt ärende. Länk finns även på Brf Sicklahus hemsida.
 2. Under dagtid ring RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01.
 3. Akuta ärenden
 • Under dagtid ring RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01
 • Under jourtid mellan kl. 16.00–07.00 samt helger, vid akuta fel, där fara föreligger eller att felet kan orsakar större skada om det inte åtgärdas ring 08-25 66 62. I annat fall vänta med felanmälan till närmaste vardag och kontakta RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01.

OBS! Att kalla ut Jouren kostar extra. Tänk på att om det är något som är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare så får du stå för kostnaden. Tänk på att vara sparsam med föreningens medel.

För kontakt med styrelsen skicka mejl till styrelsen@sicklahus.se eller lägga ett meddelande i kansliets brevlåda, som finns på entrédörren till huvudentrén Sickla strand 82. OBS! skicka inga akuta ärenden denna väg eftersom brevlådan inte töms och post inte läses varje dag.

 • Föreningen har gratis bredband för alla boende genom bredbandsleverantören Ownit. Den nyinflyttade tar själv kontakt med Ownit och erhåller då användaruppgifter. Beställningsblankett för detta finns på Ownits hemsida https://www.ownit.se/kundservice/guider/abonnemang/aktivering/aktivering-av-bredband-gruppanslutning.
 • En tvättstuga finns på varje gård på Sickla Strand och på Atlasvägen finns en i källaren. Bokning och förhållningsregler finns i varje tvättstuga.
 • En grovtvättstuga är belägen på baksidan av Sickla Strand 39 i bottenvåningen, där ni kan tvätta mattor mm. Din elektroniska nyckelbricka fungerar även här och bokning görs på lista i grovtvättstugan.
 • Det finns på varje gård två olika soprum, ett för matavfall och restavfall, glas och tidningar (det ligger inne på gårdarna) och ett (mellan gårdarna) för plastförpackningar, metallburkar, papper och kartonger, grovsopor, elektronik, batterier och lampor.

När ni kastar kartonger måste ni vika ihop dessa för att inte kärlen ska bli fulla med en gång.

Det är absolut förbjudet att kasta byggmaterial, dörrar, köksskåp, lister mm i grovsoprummet.

Detta renderar i extra hämtning och debitering för föreningen.

 • Våra fastigheter har ett frånluftssystem med frånluftsfläktar på vinden med värmeåtervinning. Detta innebär

att man inte får koppla in spisfläktar med motorer till ventilationssystemet och inte ändra styrventilerna som

sitter vid ventilöppningarna. Önskar ni att få inkopplat en spiskåpa utan motor mot fläktsystemet måste ni få detta godkänt från föreningen. Anmälan om detta skickar ni till styrelsen.

Aktiviteter inom området

Inom området finns tillgång till samlingslokal, tennisbanor, boulebanor, bocciabanor och bastu.

 • Samlingslokalen och Bastu: Finns på Sickla Strand 29, hyrs och administreras av Sicklasjöns BK Bastusektionen. Den kan bokas för ett billigt pris, dock inte för fester efter klockan 22:00. För bokning vänd er till Sickla IF Bastusektionen, kontaktuppgifter finns på http://laget.se/sicklasjonsbk/
 • Tennisbanorna: Hyrs ut och administreras genom Sicklasjöns BK http://laget.se/sicklasjonsbktennis/
 • Bocciabanorna: Sköts av Sickla IF Bocciasektionen se http://laget.se/sicklasjonsbk/.
 • På kommunens allmänna gräsmattor, vid sjön finns möjligheter till grillning, träning mm. Det finns även badbryggor vid stranden som kommunen förvaltar.
 • Rabatter och planteringar sköts av vår entreprenör men också till vissa delar av intresserade boende. Föreningen kan betala för kostnader för blommor i planteringarna, men kontakta styrelsen i förväg på styrelsen@sicklahus.se. Och tala med dina grannar om du vill göra något. Det är något speciellt med att plantera på våren och se resultatet under sommaren.

Vi försöker gemensamt bidra till den allmänna trivseln. Vill du hjälpa till är vi tacksamma för förslag om vad som kan göras.

Besök gärna föreningens hemsida på www.sicklahus.se för mer info

 

Välkommen till Brf Sicklahus!