Inbetalning av avgifter och hyror till föreningen

Nya rutiner och aviseringar avgifterna och hyrorna

Eftersom föreningen bytt till ny ekonomisk förvaltare kommer inbetalning av avgifter och hyror aviseras under april. Avgift och hyra för april har inte dragits för dig som har autogiro och ni som får avier har ännu inte fått dessa delats ut.

Alla kommer att få avier för inbetalning utskickade. Det kommer att skickas ut nu under kommande veckan. Dessa avier kommer att vara för april, maj och juni. I samband med utskicket kommer du att få mer information om hur du kan skaffa autogiro, e-faktura mm.

Om du har en digital brevlåda, glöm inte att kolla även där.

BRF Sicklahus byter ekonomisk förvaltare och tillsätter ny teknisk förvaltare

Från och med den 1 april kommer HSB Stockholm att vara ny ekonomisk förvaltare och från den 1 juni ny teknisk förvaltare. Vad innebär det för dig som medlem att HSB blir ekonomisk förvaltare?

Kansliet på Atlasvägen 61 kommer i fortsättningen inte att vara öppet för personliga besök utan kommer att användas för fastighetsskötare, styrelsen och våra entreprenörer.
HSB kommer att ta emot alla ärenden som har med; hyror, avgifter, mäklarkontakter, överlåtelser, panter, nyckel och brickbeställningar, kontrakt för parkeringsplatser, hyreskontrakt för lokaler och förråd etc.
HSB Kund- och Medlemsservice nås på telefon 010-442 11 00
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.00 – 16.30. Torsdagar 08:00 – 18.00.
De nås också genom kontaktformuläret på www.hsb.se/stockholm/kontakta.
Där finns tillgång till det mesta som rör boendet såsom avier, betalningshistorik, avtal och bostadsinformation.

Felanmälan ska som tidigare skickas till RUBIN som är Sicklahus fastighetsskötare.

  • Anmäl via kontaktformuläret: Felanmälan.
  • Dagtid ring RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01.
  • Jourtid mellan kl. 16.00–07.00 samt helger, vid akuta fel, där fara föreligger att felet orsakar större skada om det inte åtgärdas ring 08-25 66 62. I annat fall vänta med felanmälan till närmaste vardag och kontakta RUBIN Fastighetsservice på telefon 08-744 26 01.

Här kan du läs mer om ändringarna i infobladet som delats ut.

Ändrade aviserings- och påminnelseavgifter

Från den 1 januari 2019 ändras avgifterna för avisering och påminnelser. De höjs till 50 kr respektive 120 kr.

Aviseringsavgiften tas ut av de som får en manuell pappersräkning för hyra eller avgift. Påminnelseavgiften tas ut när föreningen behöver skicka ut en påminnelse när hyra eller avgift inte har betalats i tid.

Avgiftshöjning

Som informerades på senaste årsstämman har föreningens ekonomi påverkats av ökade rörliga kostnader, som allmänna prisökningar på bland annat vatten och el samt ökat behov av större fastighetsunderhåll.

Från och med den 1 januari 2017 kommer därför avgiften höjas med 45: – per kvm och år, från f.n. 450 kr till 495 kr per kvm och år. (ex. en lägenhet på 50 kvm får en höjning med 188 kr per månad.)

Avgiften har tidigare legat fast sen 1994 och höjdes med ett första steg den 1juli i år.

Vi har de senaste åren haft ett större underskott i driftskostnaderna (resultaträkningen), som delvis har finansierats med hjälp av sålda hyreslägenheter. Styrelsen kan inte acceptera att underskottet ökar och måste därför höja avgifterna för att få balans i förenings ekonomi, där ett måste är att resultaträkningen ska vara positiv och ett mål att minska det negativa resultatet efter att avskrivningarna är gjorda. Installationen av bergvärme syftade bland annat till att minska driftkostnaderna vilket det har gjort, men det behövs ändå mer kapital därför är en avgiftshöjning nödvändig.

Observera att avgiftshöjningen kommer att debiteras fr.o.m. januari månad.