STAMBYTE OCH REPARATION AV FUKTSKADA PÅ SICKLA STRAND 73 OCH 75

Måndagen den 14 oktober startar arbetet med att reparera fuktskador och byte av ledningar i 7 lägenheter på Sickla Strand 73 och 75. Berörda lägenheter är nr 1734, 1736,1738 1753, 1755 1757 och 1751.

Arbetet kommer att starta måndag vecka 42 och pågå mellan 8–10 veckor, beroende på hur fuktigt bjälklaget har blivit pga. av läckaget från ett sprucket kopparrör på ingående vattnet.

Under denna period kommer arbetet att pågå vardagar kl. 07.00 – 16.00. Bilning och borrning kommer att utföras mellan kl. 08.00 – 16.00. Det kommer att vara störande för många och vi beklagar redan nu detta men det är oundvikligt eftersom reparationen och stambytet måste ske för att reparera fastighetens stomme.

Trapphusen i port 73 och 75 kommer att täckas med skyddspapper och utanför på gården kommer det att förvaras restprodukter från rivningen. Allt arbete kommer att utföras så att det i minsta möjliga mån stör övriga lägenhetsinnehavare men vi vet redan idag att bilningen kommer att fortplanta sig i stommen.

Har ni frågor eller önskar mer information kontakta då styrelsen eller kansliet.

Bergvärmeprojektet

Efter mycket om och men kan vi komma igång med detta projekt. Starten sker den 16 sep. Först ut blir gården Sickla Strand 7-19. Vi kommer att börja med att byta ut fläktar på taken för återvinning av frånluftsvärme. Därför kommer vi att öppna upp hål i taken och bygga en tillfällig hiss på utsidan av huset. Vi kommer samtidigt att byta ut isoleringen på taken. De som berörs direkt av bygget kommer att få mer detaljerad information innom kort.

Bergvärmeprojektet

Vi har startat med att inventera och dokumentera fläktsystemet i fastigheten Sickla Strand 45-59. Arbetet med att byta ut fläktarna i denna fastigheten påbörjas efter sommaren. Där efter kommer vi att fortsätta med övriga fastigheter. Meddelande kommer att lämnas efterhand vilken fastighet som står på tur.

Nytt låssystem

Nu är vi igång med det nya låssystemet som blir porttelefoner. Vilket betyder att alla måste uppge ett telfonnummer om man vill kunna släppa in folk. Nattetid kommer dock porttelefonerna vara avstängda, vilka tider det kommer att gälla är ännu inte bestämt. Varje lägenhet kommer att få 3 st brickor. Räcker inte det kan man köpa fler för 100 kr/st. Om en brick tappas bort måste detta meddelas omedelbart så att den brickan kan spärras.

Stambyte

Stammarna är nu bytta i alla föreningens fastigheter utom till några 1 rums lägenheter på botteplan på Sickla Strand där ledningarna är friliggande under lägenheten i källarplanet.

Bergvärmeprojektet

Starten har vi varit tvungna att skjuta på för problem med bygglov. Detta betyder att vi måste bygga på annat sätt och det kräver ny planering. Det innebär också att vi måste ta in nya offerter. Idagsläget vet vi inte när vi kommer att komma igång.

Byte av stammar

Under de senaste två åren har vi bytt ut huvudstammarna till avloppen ner i källarna Sickla Strand 7 – 86. Vi har nu kvar en liten bit Sickla Strand 35 – 39 sen är allt bytt. Vi ha också bytt stammarna till de lägenheter som i början av 1990-talet inte fick gjort då, det gäller de lägenheter som inte har sitt kök i anslutning till toaletten. Kvar har vi nu Atlasvägen 61 där vi kommer att påbörja byte av stammarna under våren 2011. Boende på Atlasvägen kommer att få information om detta på ett möte som styrelsen kommer att kalla till.

Installation av Bergvärme och återvinning av frånluft från våra takfläktar

På årsstämman 2010 fick styrelsen i uppdrag att starta projektet att byta ut fjärvärme mot bergvärme samt att återvinning av utgående frånluft skulle tas tillvara.
Under 2010 har projektering pågått vad det gäller båda delarna. Tillhjälp har vi haft fastighetsförvaltnings boaget VALVET som har anlitat expertis från KTH i Stockholm för att få exakta beräkningar.

Projektet är nu så långt kommet att fasen med återvinning av frånluft startar upp under våren 2011. Detta innebär att vi kommer att byta ut alla fläktar på taken och installera återvinning element under dessa för att ta tillvara den varma frånluft som idag bara försvinner ut i rymden.

Projektdelen med bergvärme kommer att påbörjas hösten 2011, våren 2012 eftersom vi är bundna till Fortum tom 2012.

Investeringen i projektet med återvinning av frånluft kommer att betala sig på två år och hela projektet på tio år.