Låsta dörrar på soprummen

Från och med 1 mars kommer dörrarna till soprummen för hushållssopor att vara låsta. För att komma in används samma nyckel som går till källardörrarna och grovsoprummen.

Anledningen är att soprummen nyttjas av personer som inte bor i vår förening.

Årsstämma 2017

Välkommen till årsstämma för Brf Sicklahus! Stämman kommer att ske den 27 april kl 18:30 i Sickla skolas matsal.
Handlingar kommer att delas ut innan stämman till alla medlemmar.
Om du vill lämna in en motion ska den vara inlämnad senast 22 mars, antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller till föreningens kansli på Sickla strand 73.