Förslag till Årsstämman 31 maj 2021

Årsstämma för Brf. Sicklahus kommer att hållas måndagen den 31 maj kl. 18:00, utomhus på Boccia-banan vid Sickla strand. Granne med tennisbanan.

Motioner lämnas in senast den 18 april.

Mailas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda på Atlasvägen 61 senast den 18 april. Styrelsen vill uppmärksamma om att alla motioner som lämnas in till årsstämman ska behandla ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. Andra förslag eller enskilda drift – och/eller underhållsärenden hänvisas till föreningens hemsida. På hemsidan återfinns instruktioner för felanmälan: www.sicklahus.se

 /Välkomna!           Styrelsen Brf