Årsstämma 2020

Årsstämma för Brf. Sicklahus kommer att hållas torsdagen den 28 maj kl. 18:30 i föreningslokalen på Sickla strand 29.

På årsstämman informerar styrelsen om året som gått, presenterar pågående och kommande projekt samt motioner som lämnats in.

Motioner ska senast lämnas in den 31: a mars. Maila till styrelsen@sicklahus.se eller lämna i kansliets brevlåda på Atlasvägen 61.

Styrelsen vill uppmärksamma om att alla motioner som lämnas in till årsstämman ska behandla ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. Andra förslag eller enskilda drift – och/eller underhållsärenden hänvisas till föreningens hemsida. På hemsidan återfinns instruktioner för felanmälan.

Vi ses den torsdagen den 28/5 kl.18.30.
Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Sicklahus

Årsstämma 2019

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Sicklahus! Den kommer att ske den 16 maj kl 18:30. Lokal kommer att vara föreningslokalen på Sickla strand 29.

Om du vill lämna in en motion ska du ha gjort det senast de 12 april. Antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller på papper i föreningens brevlåda vid kansliet på Atlasvägen 61.

Påminnelse extra stämma torsdag 27/9

Lite mer info om vad som kommer att behandlas på vår extra stämma.

Det som ska behandlas är att vi ska godkänna ändringen i våra stadgar som är bestämt i bostadsrättslagen och som måste göras innan 2018 års utgång.

För att vi ska kunna ändra i våra stadgar krävs två stämmor därför har vi kallat till en extra stämma.

Paragrafen som ska ändras och som bifölls på vår ordinarie stämma är tidpunkterna för när kallelse ska gå ut till medlemmarna inför stämma och extra stämma. Samt även vilken sista tiden är innan stämman som denna ska gå ut.

Årsstämma 2018

Sicklahus årsstämma kommer att vara måndagen den 21:a maj klockan 18:30.

På årsstämman kommer styrelsen redovisa verksamheten för året som gått, presentation av pågående och kommande projekt.

Årsstämman kommer också att behandla inkomna motioner. Motioner ska vara ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. En motion ska innehålla förslag på saker som föreningen ska göra eller ändra på. Enskilda drift- eller underhållsärenden (t.ex. städning, trasig utrustning, något som inte fungerar) ska anmälas till kansliet eller till vår fastighetsförvaltare (länk finns här på hemsidan).

Du som vill lämna en motion ska göra det senast den 31:a mars. Du kan göra det på e-post till föreningen eller lämna det skriftligt i föreningens brevlåda på Atlasvägen 61.

Stämma 2017

Till årets stämma kom det 45 medlemmar. Styrelsen redovisade föregående års verksamhet. Stämman tog beslut om kommande verksamhetsplan, budget och motioner.

Bilder från stämman.

 

 

 

 

 

Årsstämma 2017

Välkommen till årsstämma för Brf Sicklahus! Stämman kommer att ske den 27 april kl 18:30 i Sickla skolas matsal.
Handlingar kommer att delas ut innan stämman till alla medlemmar.
Om du vill lämna in en motion ska den vara inlämnad senast 22 mars, antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller till föreningens kansli på Sickla strand 73.

Föreningens stämma i april

Det är snart dags för stämma i föreningen. Den är planerad att bli i slutet av april.

Ni som vill lämna in motioner till stämman kan göra det. Skicka dem antingen via mejl till styrelsen@sicklahus.se eller lägg dem i brevlådan på föreningens kansli på Sickla strand 73.

Stämma 2015

Stämman genomfördes i Sickla skolas matsal. Ca 60 personer kom för att få höra en redovisning av förra årets verksamhet och höra om 2015 års planer.Efter stämman fick vi också höra lite om bergvärmeprojektet.

Stämma brf sicklahus 20150428