Boende på Sickla Strand 70 – 86 kan även boka andra tvättstugor

Till boende på Sickla strand 70 – 86                            nov -21

Nu är det möjligt för er som bor på Sickla strand 70 – 86

att även kunna boka och nyttja tvättstugorna på

Sickla strand 19, 35, 55 samt Atlasvägen 61.

Gäller då tvättstugan SS 82 renoveras, fram till 22 dec.

Obs! Bara en bokning i taget. Samma boknings- och städregler gäller på alla tvättstugorna.

Med vänliga hälsningar      

Styrelsen Brf Sicklahus

OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV TVÄTTSTUGAN SICKLA STRAND 19

ARBETET STARTAR TORSDAGEN 18 NOV.

En ny tvättstuga kommer att byggas upp i det gamla mangelrummet. Här kommer tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel att installeras. Torkrummet blir kvar som tidigare och berörs inte av renoveringen. Den gamla tvättstugan byggs om till förråd för uthyrning. Arbetet måste ske omgående eftersom avloppsstammen i nuvarande tvättstugan är i stort behov av byte.

Nuvarande tvättstugan kommer att vara öppen och i drift under ombyggnaden, förutom torkskåpet och mangeln som kommer att förvaras i torkrummet.

Nya tvättstugan planeras att öppnas 22 december.

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

INFORMATIONSMÖTEN OM UNDERHÅLLSPLAN OCH STÖRRE PROJEKT

INFORMATION FRÅN BRF SICKLAHUS

Till medlemmarna i Brf Sicklahus                                          November 2021

Styrelsen vill informera om pågående större projekt och andra aktuella frågor, däribland ekonomi. Det har därför delats ut informationsblad. Här följer delar av den text som delats ut till samtliga brevlådor.

Som framgår är det mycket på gång – inte minst åtgärder för att rusta upp och framtidssäkra våra fastigheter. Vi vill göra er delaktiga i allt det som nu händer och hoppas att ni, förutom att läsa detta nyhetsbrev, också har möjlighet att komma på de informationsmöten vi planerar under november för respektive gård, se nedan och i informationsbrevet.

UNDERHÅLLSPLAN OCH STÖRRE PROJEKT

Arbetet med föreningens underhållsplan är i full fart. Under våren och sommaren utfördes omfattande besiktningar som visar att behovet av åtgärder är stort. Något som i och för sig inte kommer som en överraskning med tanke på husens ålder. Styrelsen arbetar med att ta fram en detaljerad planering för när reparationer och renoveringar ska utföras, och hur de ska finansieras. Strävan är att samordna de större projekten så långt det är möjligt och lämpligt. Arbetena kommer att ske i etapper, med start våren 2022, och preliminärt pågå under de närmast tre åren. Mer detaljer beskrivs i detta infobrev och kommer att lämnas på informationsmöten.

INFORMATIONSMÖTEN

För att ge aktuell information om kommande byggprojekt och det som ska ske på just er gård kommer styrelsen att arrangera ”lokala” infomöten per gård. Vi kommer också att informera om ekonomi och trivselfrågor. Mötena kommer att äga rum i november i föreningslokalen på Sickla Strand 29. Det är också en chans för er att ställa frågor.

Med tanke på att det inte ska bli för trångt i lokalen begränsas deltagandet till en person per lägenhet. Vänligen respektera detta!

Respektive gård inbjuds till infomöte i föreningslokalen, Sickla strand 29

Sickla strand 7 – 39                      onsdagen den 17 nov. kl. 18 – 19.30

Sickla strand 70 – 86                    onsdagen den 17 nov. kl. 20 – 21.30

Sickla strand 47 – 59, 67 – 75       torsdagen den 18 nov. kl. 18 – 19.30

Atlasvägen 61                              torsdagen den 18 nov. kl. 20 – 21.30

Välkomna !