Förslag till årsstämman

Årstämman hålls i april eller maj. Det finns möjlighet att lämna in förslag som tas upp för diskussion och beslut. Förslagen skall senast lämnas i under mars månad. Exakt datum anges i kallelsen. Maila förslagen till styrelsen@sicklahus.se