Stämma

Årets stämma är den 7 maj kl 18:30 och kommer att hållas i Quality Hotell, uppe vid sickla bro.

Motioner ska vara inlämnade innan den 31 mars.

Inbrott

Efter inbrotten som va för ca en månad sedan har dörrarna till portarna varit låsta och kommer att fortsätta att vara så tillsvidare.

Styrelsen tittar på kodlåssystem. Tyvärr kommer det att ta lite tid innan något är på plats, vi har inte nu någon tidsuppskattning.