Uppdatering* Avgrävd kabel

Nätet är tillbaka! Om ni fortfarande inte har tillgång till Internet så prova att starta om er router. Under dagen imorgon fredag, eller på måndag, kommer det att vara ett kortare avbrott, c:a 30 minuter, då en ny kabel skall läggas för att ersätta den skadade och avgrävda kabeln.

Avgrävd kabel

Nu på morgonen har en fiberkabel grävts av vilket resulterat i att nätet i Sicklahus ligger nere, felsökning pågår!

Senaste löftet är att det ska vara lagat imorgon, torsdag. Vi hoppas på det!

Nacka kommun tar emot julgranen

Här finns info https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/julgransinsamling/

Lägg den INTE julgranen i Brf Sicklahus soprum utan läs nedan hur Nacka kommun tar emot julgranen.

Julgransinsamling

När julgranen barrat klart hemma hjälper Nacka Kommun dig att bli av med den. Helgen den 15-16 januari 2022 klockan 11-17 har kommunen containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i Nacka. Platser för julgransinsamling

SICKLAÖN

• Finnboda Varsväg 12, utanför ICA Nära Finnboda
• Finntorp C, Gamla Värmdövägen 2
• Henriksdalsberget, vid vattentornet
• ICA Ektorp, parkeringen
• Jarlabergsvägen, mitt emot Tempo
• Kvarnholmsvägen 80, vid gym
• Saltängen, vid återvinningsstationen
• Sickla köpkvarter, Planiavägen/Järlaleden

Du kan även lämna din gran till kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik.

Inte tillåtet att slänga granen i naturen

Granen räknas som grovavfall och att lägga den i naturen eller på gatan räknas som nedskräpning.Visste du att de insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi? Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka 2 månader.

Tack för att du är med och återvinner julen!

OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV TVÄTTSTUGAN SICKLA STRAND 19

ARBETET STARTAR TORSDAGEN 18 NOV.

En ny tvättstuga kommer att byggas upp i det gamla mangelrummet. Här kommer tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel att installeras. Torkrummet blir kvar som tidigare och berörs inte av renoveringen. Den gamla tvättstugan byggs om till förråd för uthyrning. Arbetet måste ske omgående eftersom avloppsstammen i nuvarande tvättstugan är i stort behov av byte.

Nuvarande tvättstugan kommer att vara öppen och i drift under ombyggnaden, förutom torkskåpet och mangeln som kommer att förvaras i torkrummet.

Nya tvättstugan planeras att öppnas den 15 februari på grund av leveransförseningar av material.

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

INFORMATION OM UNDERHÅLLSPLAN OCH STÖRRE PROJEKT

INFORMATION FRÅN BRF SICKLAHUS

Till medlemmarna i Brf Sicklahus                                          November 2021

Styrelsen vill informera om pågående större projekt och andra aktuella frågor, däribland ekonomi. Det har därför delats ut informationsblad. Här följer delar av den text som delats ut till samtliga brevlådor.

Som framgår är det mycket på gång – inte minst åtgärder för att rusta upp och framtidssäkra våra fastigheter. Vi vill göra er delaktiga i allt det som nu händer och hoppas att ni, förutom att läsa det nyhetsbrev som delades ut i november till alla medlemmar i deras brevlådor. Det arrangerades också informationsmöten vid tre tillfällen i slutet av november. hade du inte möjlighet att medverka så rekommenderar vi er att läsa nyhetsbrevet.

UNDERHÅLLSPLAN OCH STÖRRE PROJEKT

Arbetet med föreningens underhållsplan är i full fart. Under våren och sommaren utfördes omfattande besiktningar som visar att behovet av åtgärder är stort. Något som i och för sig inte kommer som en överraskning med tanke på husens ålder. Styrelsen arbetar med att ta fram en detaljerad planering för när reparationer och renoveringar ska utföras, och hur de ska finansieras. Strävan är att samordna de större projekten så långt det är möjligt och lämpligt. Arbetena kommer att ske i etapper, med start våren 2022, och preliminärt pågå under de närmast tre åren. Mer detaljer beskrivs i detta infobrev och kommer att lämnas på informationsmöten.

Sortera soporna rätt i soprummen

Nu måste vi hjälpas åt och sortera soporna rätt i soprummen! Annars kommer föreningens kostnader att öka. Tyvärr är det så att många soprum missköts. Färgburkar ställs in, byggavfall lämnas, osorterade påsar läggs i grovsoporna, ej ihopvikta kartonger ställs i soprummen,etc etc Detta bidrar till att vi får straffavgifter från renhållningsföretagen. I de trivsel och ordningsregler som alla medlemmar har accepterat och lova att följa framkommer tydligt hur sorteringen ska gå till. Om inte detta sköts av var och en får vi betydligt högre kostnader. Idag kostar renhållningen ca 650 000:- för vår föreningen. Har ökat med nästan 100 % de senaste 4 åren. Och detta på grund av att dels soporna är felsorterade och att kommunen tar ut högre avgifter för osorterade sopor såsom hushållsopor och grovavfall.

Vi vill kräva att var och en följer reglerna. Läs igenom dessa. Har du frågor så återkom.

Det kommer att bli möjligheter att sortera plast och plåtburkar. Kärlen är beställda.

Avfallshantering
a) Föreningen källsorterar avfallet; soprum för hushållssopor, glas
och tidningsinsamling finns placerade på gården i anslutning till varje hus.
Vänligen respektera indelningsordningen, hushållssopor respektive
tidningar, av miljöhänsyn.
b) Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester
sprids i sopkärlet.
c) I föreningens 4 grovsoprum för bl.a kartonger/wellpapp,
elektronik-/ elavfall och ljuskällor finns mellan alla hus.

Byggavfall, miljöfarligt avfall ex. bilbatterier, färgburkar får INTE ställas i soprummet. Se kommunens regler för hantering av farligt avfall.
d) Kartonger och wellpapp ska vikas ihop i minsta möjliga storlek.
Obs. Om du fyller behållarna med kartonger och wellpapp som inte är
ned vikta, får förening onödiga kostnader.

Uthyrning Förråd

Föreningen Brf Sicklahus har ett antal förråd för uthyrning.

2 kvm förråd i trapphus. Låg dörr ca 150 cm. Ingen el. Inga hyllor.

Finns flera på Sickla Strand. Kontakta styrelsen för adress.

Hyrs ut årsvis och endast till medlem i Brf Sicklahus. Årshyra 1.000:- per år inkl. moms.

70 kvm Förråd i källaren Sickla strand 17. Med ståldörr. Finns ström och vatten. Ingen inredning. Hyrs ut årsvis. Årshyra 45.500:- per år inkl. moms.

Kontakt Christer Andersson som är ansvarig i styrelsen för lokaler. Tel. nr. 0708-61 05 95. Eller per mail till styrelsen@sicklahus.se

Nytt förråd för trädgårdsredskapen på Sickla Strand 70 – 88. Nytt mangelrum i tvättstugan.

Trädgårdsredskapen för gården Sickla Strand 70 – 88 har flyttats till ett separat förråd inne i grovsoprummet. Där finns nummera alla gemensamma, borstar, skottkärra etc.

Det innebär att tvättstugan inte ska användas förvaring av trädgårdsredskap.

Samtidigt ska det monteras ögglor för att kunna låsa fast barnvagnar i hallen in till tvättstugan. Mangeln kommer att flyttas ut i gången och där kommer även bord ställas upp för vikning av tvätt.

Det gamla mangelrummet kommer att tömmas. Planen är att rummet ska användas som kansli för föreningen då vi flyttar ut från Atlasvägen.

Det kommer ofta klagomål att denna tvättstuga inte städas efter varje pass. Vi ber alla att sköta detta. Om föreningen ska ombesörja städningen så ökar våra kostnader.

Nyhetsbrev februari – mars 2021

Här kommer ett nyhetsbrev där vi i styrelsen vill informera om det som ska hända det närmaste året och vara till hjälp för er medlemmar. Tips och information på sådant som kan bidra till ett trivsammare boende.

Klicka på länken så kan du läsa hela nyhetsbrevet, som delas ut på söndag den 28 feb till alla hushåll.

Cykelställ och krokar i cykelrummen

Det pågår en i februari och mars upprustning av cykelrummen för att skapa mer plats för cyklar.

Samtidigt inventerar vi om det kan skapas flera inomhusplatser för cyklar.

Mer information kommer.

Som det tidigare har informerats är entréförråden på Sickla Strand till för barnvagnar, rullatorer, rullstolar och i mån av plats för cyklar.

Inga andra personliga tillhörigheter ska förvaras där. Vi ber alla att ta bort sina personliga tillhörigheter som exempelvis takboxar, skidor, ved, grillar, tändvätska pulkor, etc.