Nya miljörum

I helgen färdigställda styrelsen miljörummen för er som bor på Sickla Strand 25-39 och Sickla Strand 47-59. Nya och tydligare skyltar är uppsatta och på sikt hoppas vi kunna måla om miljörummen för att få dem ännu trivsammare att källsortera i.

Varför gör vi nya miljörum?

  • Från 1 januari 2024 blir det lagkrav på att sortera och återvinna matavfall för hushåll och verksamheter i hela Sverige.
  • Vi vill underlätta källsorteringen så att du kan sortera och hantera allt ditt avfall på samma ställe
  • Bostadsrättsföreningen får en lägre kostnad när vi har färre soprum, då vi betalar för varje hämtställe.
  • Vi hoppas att de nya och större miljörummen bidrar till att du och alla andra medlemmar blir mer motiverade att källsortera då det är bra för miljön och spar pengar för föreningen. Och i sin tur minskar dina avgift/ hyra.

Vad händer med de mindre soprummen?
Dem mindre soprummen som stängs planeras att bli cykelrum. Mer information om det kommer.

Tänk på
Övrigt avfall som större grovsopor (till exempel möbler och byggavfall), vitvaror och miljöfarligt avfall (till exempel färg och kemikalier) får inte lämnas i miljörummet. Gör ni det måste föreningen betala för bortforsling vilket i längden kan medföra höjda avgifter.
Närmaste återvinningscentral finns i Östervik. Information och öppettider om återvinningscentralen i Östervik.

Informationsmöte 22 november

Hur påverkar högre räntekostnader, högre elkostnader och hög inflation
föreningens ekonomi och våra möjligheter att genomföra
underhållsprojekten som planerat? Denna fråga belyser vi på informationsmötet om föreningens ekonomi och kommande underhållsprojekt.

Tid: 22 november, klockan 18-20
Var: Lilla Scenen på Dieselverkstaden, Marcusplatsen.

Medverkande på mötet
På mötet medverkar Robert Öberg, ekonom på HSB, som på styrelsens
uppdrag har gjort en djupgående verksamhetsanalys som visar hur
föreningens ekonomi ser ut på kort och lång sikt. Vidare deltar Mats
Tibblin, Byggfab, som styrelsen anlitar som byggexpert.
Informationsmötet är också en chans för er att ställa frågor direkt till
styrelsen och våra experter.

Vi hoppas att många kommer och tar del av informationen.
Lokalen är för 70 personer och om fler kommer, så får antalet per
lägenhet begränsas till en person. Varmt välkomna!

Fastighetsägarna tar över teknisk förvaltning och fastighetsskötsel i Sicklahus

Den 1 oktober 2023 tar Fastighetsägarna över ansvaret för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel i Brf Sicklahus.

Föreningens avtal om fastighetsskötsel med Rubin upphör samma dag.

Rubin kommer dock att fortsätta med städning.

Ekonomisk förvaltning ligger kvar hos HSB.

All felanmälan, oavsett om det är i din lägenhet eller i allmänna utrymmen, görs till Fastighetsägarna.

Du hittar kontaktuppgifterna till Fastighetsägarna här på hemsidan (se Kontakt & Felanmälan) och på anslagstavlorna i trapphusen.

En nyhet är att du också kan göra felanmälan via Fastighetsägarnas boendeapp där du beskriver ditt ärende och kan ladda upp en bild.

Ändring av tidsbokning för tvättstugor

Som en följd av stämmans beslut den 30 maj 2023 har vi nu ändrat tvättiderna i föreningens tvättstugor. Ändringen innebär att du förlorar din bokade tid om du inte börjat använda den inom 45 minuter. Det vill säga, har du inte börjat tvätta inom 45 minuter kan någon annan medlem ta den tiden och använda alla tvättmaskiner.

Observera att den gamla regeln där du kunde använda den mittersta maskinen 30 minuter efter ej påbörjad tvättid försvinner.  

Läs föreningens trivsel och ordningsregler

Viktigt om stopp i avlopp!

Till alla medlemmar och hyresgäster inom Brf Sicklahus

Det är absolut förbjudet att spola ner annat än toalettpapper i toaletterna!

Exempel våtservetter, tops och annat olämpligt som spolas ner skapar allvarliga stopp i avloppstammarna och då med stor risk för översvämningar som följd.

Ett avloppsstopp kan endast tas bort med hjälp av stamspolning, vilket innebär stora omkostnader för föreningen = medlemmar och hyresgäster. Det innebär även onödigt slitage på avloppsstammarna.

Den medlem eller hyresgäst som orsakar avloppsstopp på grund av felhantering, kommer att debiteras de kostnaderna som uppstår i samband med avloppsstoppet.

Samtidigt vill vi informera att matfett inte ska spolas ner i köksavloppet då fettet skapar proppar i avloppsstammarna. Torka ur stekpannan med hushållspapper innan den diskas.

Om ni önskar mer information om detta kontakta styrelsen på mejl styrelsen@sicklhus.se

Med vänliga hälsningar styrelsen

Ta bort saker i källargången

Det är förbjudet att ställa/slänga saker i trapphusen eller i källarutrymmen. Dels medför det en onödig extrakostnad för föreningen då vi får se till att sakerna tas bort och slängs, vilket i längden kan leda till att vi behöver höja hyrorna ytterligare. Dels är det en brandrisk att förvara saker i trapphusen och källargången, vilka dessutom är utrymningsvägar vid en eventuell brand.  

Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenhet eller förråd. Vet du med dig att du har ställt saker i trapphuset eller i källargången ber vi dig att omgående ta bort dem. Tack.

Vänligen
Styrelsen Brf Sicklahus

RENOVERING AV AVLOPPSLEDNINGAR BELÄGNA UTE PÅ GÅRDEN SICKLA STRAND 70 – 88.

Till boende på Sickla strand 70 – 86                           Maj 2023

Påbörjas måndagen 29 maj kl. 8.00 till fredag 2 juni kl. 16.00

Arbetet pågår vardagar mellan kl. 8 och 16 fram till måndagen 6 juni, då arbetet beräknas vara klart.

Toaletter och avlopp kommer att kunna användas som vanligt mellan kl. 8.00 – 16.00 dessa dagar och övriga tider.

Men vi ber vi er att inte förbruka mer vatten än normalt mellan kl. 08 – 16 dessa dagar. Undvik om möjligt diskmaskin, egen tvättmaskin etc.

Det kommer vara begränsad framkomlighet för fordon under dessa dagar mellan kl. 8.00 – 16.00.

Kontaktpersoner Sortera Industry Joakim: 072-736 23 12, Christian 072-736 23 13 och Niclas 073-445 18 92

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

GRÄVNINGSARBETE UTANFÖR SICKLA STRAND 25

Till boende på Sickla strand 25 – 39                            Maj 2023

I samband med att Nacka kommun ska installera laddstolpar på kommunens parkeringsplatser, kommer de att flytta det elskåp som står vi entré Sickla strand 25.

På anmodan av leverantören aviserar vi er detta arbete med kort varsel. Arbetet startar vecka 22 och pågå ca 4 veckor. Beräknas vara klart v 26.

Innebär att fordon inte kommer att kunna köra runt på innergården. Men det blir inga begränsningar för gående.

Det kommer att bli en kortar avstängning av elen, vilket då kommer att aviseras i tid av leverantören.

Med vänliga hälsningar  Styrelsen Brf Sicklahus