Boende på Sickla Strand 70 – 86 kan även boka andra tvättstugor

Till boende på Sickla strand 70 – 86                            nov -21

Nu är det möjligt för er som bor på Sickla strand 70 – 86

att även kunna boka och nyttja tvättstugorna på

Sickla strand 19, 35, 55 samt Atlasvägen 61.

Gäller då tvättstugan SS 82 renoveras, fram till 22 dec.

Obs! Bara en bokning i taget. Samma boknings- och städregler gäller på alla tvättstugorna.

Med vänliga hälsningar      

Styrelsen Brf Sicklahus

OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV TVÄTTSTUGAN SICKLA STRAND 19

ARBETET STARTAR TORSDAGEN 18 NOV.

En ny tvättstuga kommer att byggas upp i det gamla mangelrummet. Här kommer tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel att installeras. Torkrummet blir kvar som tidigare och berörs inte av renoveringen. Den gamla tvättstugan byggs om till förråd för uthyrning. Arbetet måste ske omgående eftersom avloppsstammen i nuvarande tvättstugan är i stort behov av byte.

Nuvarande tvättstugan kommer att vara öppen och i drift under ombyggnaden, förutom torkskåpet och mangeln som kommer att förvaras i torkrummet.

Nya tvättstugan planeras att öppnas 22 december.

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

INFORMATIONSMÖTEN OM UNDERHÅLLSPLAN OCH STÖRRE PROJEKT

INFORMATION FRÅN BRF SICKLAHUS

Till medlemmarna i Brf Sicklahus                                          November 2021

Styrelsen vill informera om pågående större projekt och andra aktuella frågor, däribland ekonomi. Det har därför delats ut informationsblad. Här följer delar av den text som delats ut till samtliga brevlådor.

Som framgår är det mycket på gång – inte minst åtgärder för att rusta upp och framtidssäkra våra fastigheter. Vi vill göra er delaktiga i allt det som nu händer och hoppas att ni, förutom att läsa detta nyhetsbrev, också har möjlighet att komma på de informationsmöten vi planerar under november för respektive gård, se nedan och i informationsbrevet.

UNDERHÅLLSPLAN OCH STÖRRE PROJEKT

Arbetet med föreningens underhållsplan är i full fart. Under våren och sommaren utfördes omfattande besiktningar som visar att behovet av åtgärder är stort. Något som i och för sig inte kommer som en överraskning med tanke på husens ålder. Styrelsen arbetar med att ta fram en detaljerad planering för när reparationer och renoveringar ska utföras, och hur de ska finansieras. Strävan är att samordna de större projekten så långt det är möjligt och lämpligt. Arbetena kommer att ske i etapper, med start våren 2022, och preliminärt pågå under de närmast tre åren. Mer detaljer beskrivs i detta infobrev och kommer att lämnas på informationsmöten.

INFORMATIONSMÖTEN

För att ge aktuell information om kommande byggprojekt och det som ska ske på just er gård kommer styrelsen att arrangera ”lokala” infomöten per gård. Vi kommer också att informera om ekonomi och trivselfrågor. Mötena kommer att äga rum i november i föreningslokalen på Sickla Strand 29. Det är också en chans för er att ställa frågor.

Med tanke på att det inte ska bli för trångt i lokalen begränsas deltagandet till en person per lägenhet. Vänligen respektera detta!

Respektive gård inbjuds till infomöte i föreningslokalen, Sickla strand 29

Sickla strand 7 – 39                      onsdagen den 17 nov. kl. 18 – 19.30

Sickla strand 70 – 86                    onsdagen den 17 nov. kl. 20 – 21.30

Sickla strand 47 – 59, 67 – 75       torsdagen den 18 nov. kl. 18 – 19.30

Atlasvägen 61                              torsdagen den 18 nov. kl. 20 – 21.30

Välkomna !

NU ÄR NYA KANSLIET FÄRDIGT OCH INFLYTTAT

BRF SICKLAHUS HAR FLYTTAT IN PÅ SICKLA STRAND 82 nb.

Utanför dörren finns postlåda. Vill ni nå oss per mail är adressen som vanligt styrelsen@sicklahus.se

I vårt gamla kansli på Atlasvägen 61 har Sanibox AB flyttat in. De var tidigare hyresgäst på Sickla Strand 51. Där vi nu startar ombyggnaden till en bostadsrätt som beräknas vara kalr för försäljning ca 1 feb.

Med vänliga hälsningar          Styrelsen Brf Sicklahus

Sortera soporna rätt i soprummen

Nu måste vi hjälpas åt och sortera soporna rätt i soprummen! Annars kommer föreningens kostnader att öka. Tyvärr är det så att många soprum missköts. Färgburkar ställs in, byggavfall lämnas, osorterade påsar läggs i grovsoporna, ej ihopvikta kartonger ställs i soprummen,etc etc Detta bidrar till att vi får straffavgifter från renhållningsföretagen. I de trivsel och ordningsregler som alla medlemmar har accepterat och lova att följa framkommer tydligt hur sorteringen ska gå till. Om inte detta sköts av var och en får vi betydligt högre kostnader. Idag kostar renhållningen ca 650 000:- för vår föreningen. Har ökat med nästan 100 % de senaste 4 åren. Och detta på grund av att dels soporna är felsorterade och att kommunen tar ut högre avgifter för osorterade sopor såsom hushållsopor och grovavfall.

Vi vill kräva att var och en följer reglerna. Läs igenom dessa. Har du frågor så återkom.

Det kommer att bli möjligheter att sortera plast och plåtburkar. Kärlen är beställda.

Avfallshantering
a) Föreningen källsorterar avfallet; soprum för hushållssopor, glas
och tidningsinsamling finns placerade på gården i anslutning till varje hus.
Vänligen respektera indelningsordningen, hushållssopor respektive
tidningar, av miljöhänsyn.
b) Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester
sprids i sopkärlet.
c) I föreningens 4 grovsoprum för bl.a kartonger/wellpapp,
elektronik-/ elavfall och ljuskällor finns mellan alla hus.

Byggavfall, miljöfarligt avfall ex. bilbatterier, färgburkar får INTE ställas i soprummet. Se kommunens regler för hantering av farligt avfall.
d) Kartonger och wellpapp ska vikas ihop i minsta möjliga storlek.
Obs. Om du fyller behållarna med kartonger och wellpapp som inte är
ned vikta, får förening onödiga kostnader.

Uthyrning Förråd

Föreningen Brf Sicklahus har ett antal förråd för uthyrning.

2 kvm förråd i trapphus. Låg dörr ca 150 cm. Ingen el. Inga hyllor.

Finns flera på Sickla Strand. Kontakta styrelsen för adress.

Hyrs ut årsvis och endast till medlem i Brf Sicklahus. Årshyra 1.000:- per år inkl. moms.

70 kvm Förråd i källaren Sickla strand 17. Med ståldörr. Finns ström och vatten. Ingen inredning. Hyrs ut årsvis. Årshyra 45.500:- per år inkl. moms.

Kontakt Christer Andersson som är ansvarig i styrelsen för lokaler. Tel. nr. 0708-61 05 95. Eller per mail till styrelsen@sicklahus.se

Nytt förråd för trädgårdsredskapen på Sickla Strand 70 – 88. Nytt mangelrum i tvättstugan.

Trädgårdsredskapen för gården Sickla Strand 70 – 88 har flyttats till ett separat förråd inne i grovsoprummet. Där finns nummera alla gemensamma, borstar, skottkärra etc.

Det innebär att tvättstugan inte ska användas förvaring av trädgårdsredskap.

Samtidigt ska det monteras ögglor för att kunna låsa fast barnvagnar i hallen in till tvättstugan. Mangeln kommer att flyttas ut i gången och där kommer även bord ställas upp för vikning av tvätt.

Det gamla mangelrummet kommer att tömmas. Planen är att rummet ska användas som kansli för föreningen då vi flyttar ut från Atlasvägen.

Det kommer ofta klagomål att denna tvättstuga inte städas efter varje pass. Vi ber alla att sköta detta. Om föreningen ska ombesörja städningen så ökar våra kostnader.

Nyhetsbrev februari – mars 2021

Här kommer ett nyhetsbrev där vi i styrelsen vill informera om det som ska hända det närmaste året och vara till hjälp för er medlemmar. Tips och information på sådant som kan bidra till ett trivsammare boende.

Klicka på länken så kan du läsa hela nyhetsbrevet, som delas ut på söndag den 28 feb till alla hushåll.

Cykelställ och krokar i cykelrummen

Det pågår en i februari och mars upprustning av cykelrummen för att skapa mer plats för cyklar.

Samtidigt inventerar vi om det kan skapas flera inomhusplatser för cyklar.

Mer information kommer.

Som det tidigare har informerats är entréförråden på Sickla Strand till för barnvagnar, rullatorer, rullstolar och i mån av plats för cyklar.

Inga andra personliga tillhörigheter ska förvaras där. Vi ber alla att ta bort sina personliga tillhörigheter som exempelvis takboxar, skidor, ved, grillar, tändvätska pulkor, etc.