Ändrade aviserings- och påminnelseavgifter

Från den 1 januari 2019 ändras avgifterna för avisering och påminnelser. De höjs till 50 kr respektive 120 kr.

Aviseringsavgiften tas ut av de som får en manuell pappersräkning för hyra eller avgift. Påminnelseavgiften tas ut när föreningen behöver skicka ut en påminnelse när hyra eller avgift inte har betalats i tid.

Påminnelse extra stämma torsdag 27/9

Lite mer info om vad som kommer att behandlas på vår extra stämma.

Det som ska behandlas är att vi ska godkänna ändringen i våra stadgar som är bestämt i bostadsrättslagen och som måste göras innan 2018 års utgång.

För att vi ska kunna ändra i våra stadgar krävs två stämmor därför har vi kallat till en extra stämma.

Paragrafen som ska ändras och som bifölls på vår ordinarie stämma är tidpunkterna för när kallelse ska gå ut till medlemmarna inför stämma och extra stämma. Samt även vilken sista tiden är innan stämman som denna ska gå ut.

STÄDDAG 23 SEPT KLOCKAN 10.00

Vi träffas den 23 september på respektive gård kl. 10.00 för vår årliga städdag och fördelar de arbeten som ska utföras. Varje gård får även lägga till vad de anser behöver städas och fixas. Vi håller på fram till ca. kl. 14. Kl. 12.00 serveras varm korv i samlingslokalen på SS 29. Välkomna!

Här är generella åtgärder;
– Vinter packa grillarna med presenning.
– Rensa källargångar från sopor och personliga tillhörigheter.
– Sopning av källargångar. På Atlasvägen även vindsutrymmen.
– Rensa egna planterade rabatter och lådor.
– Slänga bort alla engångsgrillar efter som det nu har beslutats att det inte ska finnas annat en de stationära.
– Alla personliga saker kommer att städas bort.

Obs! Vet du med dig att du har ställt något som ej skall stå där, så ta hand om detta. Annars kommer det att slängas bort. I källargångar och på vindar är det förbjudet av brandskäl att förvara något överhuvudtaget. På Sickla Strand är barnvagnsrummen avsedda för barnvagnar och barncyklar. Om boende i respektive trappuppgång vill komma överens om annat skall det anslås på dörren till förrådet.

Container kommer att finnas vid soprummet Sickla Strand 43.

Årsstämma 2018

Sicklahus årsstämma kommer att vara måndagen den 21:a maj klockan 18:30.

På årsstämman kommer styrelsen redovisa verksamheten för året som gått, presentation av pågående och kommande projekt.

Årsstämman kommer också att behandla inkomna motioner. Motioner ska vara ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. En motion ska innehålla förslag på saker som föreningen ska göra eller ändra på. Enskilda drift- eller underhållsärenden (t.ex. städning, trasig utrustning, något som inte fungerar) ska anmälas till kansliet eller till vår fastighetsförvaltare (länk finns här på hemsidan).

Du som vill lämna en motion ska göra det senast den 31:a mars. Du kan göra det på e-post till föreningen eller lämna det skriftligt i föreningens brevlåda på Atlasvägen 61.

Nya avtal för fastighetsservice och städning samt snöröjning och markskötsel

Brf Sicklahus har tecknat nya avtal med RUBIN Facilitetsservice AB och NICATOR AB från årsskiftet.

Rubin kommer att sköta fastighetsskötseln och städningen av våra fastigheter.

Nicator är vår nya entreprenör för vinter och sommarskötseln av våra gårdar och mark.

Se mer under sidorna kontakt och felanmälan för kontaktuppgifter. Där finns ny information om hur felanmälan kan ske när det finns behov.

Städ- och rensningsdag; lördag 7 oktober kl 10. Märk din cykel!

Det är återigen dax att rensa och städa på gårdarna och i gemensamma utrymmen. Det kommer att finnas containrar för grovsopor. Vi ska tömma och rensa trappor, vindsutrymmen och källargångarna på alla föremål som inte ska finns där. Samtidigt kommer vi att gå igenom barnvagnsförråden och cykelrummen. Det står många oanvända cyklar i förråden och i cykelrummen. Cyklar som ej är uppmärkta kommer att tas om hand och flyttas för att senare slängas.

Stämma 2017

Till årets stämma kom det 45 medlemmar. Styrelsen redovisade föregående års verksamhet. Stämman tog beslut om kommande verksamhetsplan, budget och motioner.

Bilder från stämman.

 

 

 

 

 

Låsta dörrar på soprummen

Från och med 1 mars kommer dörrarna till soprummen för hushållssopor att vara låsta. För att komma in används samma nyckel som går till källardörrarna och grovsoprummen.

Anledningen är att soprummen nyttjas av personer som inte bor i vår förening.