Stämma 2017

Till årets stämma kom det 45 medlemmar. Styrelsen redovisade föregående års verksamhet. Stämman tog beslut om kommande verksamhetsplan, budget och motioner.

Bilder från stämman.

 

 

 

 

 

Låsta dörrar på soprummen

Från och med 1 mars kommer dörrarna till soprummen för hushållssopor att vara låsta. För att komma in används samma nyckel som går till källardörrarna och grovsoprummen.

Anledningen är att soprummen nyttjas av personer som inte bor i vår förening.

Årsstämma 2017

Välkommen till årsstämma för Brf Sicklahus! Stämman kommer att ske den 27 april kl 18:30 i Sickla skolas matsal.
Handlingar kommer att delas ut innan stämman till alla medlemmar.
Om du vill lämna in en motion ska den vara inlämnad senast 22 mars, antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller till föreningens kansli på Sickla strand 73.

Avgiftshöjning

Som informerades på senaste årsstämman har föreningens ekonomi påverkats av ökade rörliga kostnader, som allmänna prisökningar på bland annat vatten och el samt ökat behov av större fastighetsunderhåll.

Från och med den 1 januari 2017 kommer därför avgiften höjas med 45: – per kvm och år, från f.n. 450 kr till 495 kr per kvm och år. (ex. en lägenhet på 50 kvm får en höjning med 188 kr per månad.)

Avgiften har tidigare legat fast sen 1994 och höjdes med ett första steg den 1juli i år.

Vi har de senaste åren haft ett större underskott i driftskostnaderna (resultaträkningen), som delvis har finansierats med hjälp av sålda hyreslägenheter. Styrelsen kan inte acceptera att underskottet ökar och måste därför höja avgifterna för att få balans i förenings ekonomi, där ett måste är att resultaträkningen ska vara positiv och ett mål att minska det negativa resultatet efter att avskrivningarna är gjorda. Installationen av bergvärme syftade bland annat till att minska driftkostnaderna vilket det har gjort, men det behövs ändå mer kapital därför är en avgiftshöjning nödvändig.

Observera att avgiftshöjningen kommer att debiteras fr.o.m. januari månad.

Föreningens stämma i april

Det är snart dags för stämma i föreningen. Den är planerad att bli i slutet av april.

Ni som vill lämna in motioner till stämman kan göra det. Skicka dem antingen via mejl till styrelsen@sicklahus.se eller lägg dem i brevlådan på föreningens kansli på Sickla strand 73.