Sortera soporna rätt i soprummen

Nu måste vi hjälpas åt och sortera soporna rätt i soprummen! Annars kommer föreningens kostnader att öka. Tyvärr är det så att många soprum missköts. Färgburkar ställs in, byggavfall lämnas, osorterade påsar läggs i grovsoporna, ej ihopvikta kartonger ställs i soprummen,etc etc Detta bidrar till att vi får straffavgifter från renhållningsföretagen. I de trivsel och ordningsregler som alla medlemmar har accepterat och lova att följa framkommer tydligt hur sorteringen ska gå till. Om inte detta sköts av var och en får vi betydligt högre kostnader. Idag kostar renhållningen ca 650 000:- för vår föreningen. Har ökat med nästan 100 % de senaste 4 åren. Och detta på grund av att dels soporna är felsorterade och att kommunen tar ut högre avgifter för osorterade sopor såsom hushållsopor och grovavfall.

Vi vill kräva att var och en följer reglerna. Läs igenom dessa. Har du frågor så återkom.

Det kommer att bli möjligheter att sortera plast och plåtburkar. Kärlen är beställda.

Avfallshantering
a) Föreningen källsorterar avfallet; soprum för hushållssopor, glas
och tidningsinsamling finns placerade på gården i anslutning till varje hus.
Vänligen respektera indelningsordningen, hushållssopor respektive
tidningar, av miljöhänsyn.
b) Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester
sprids i sopkärlet.
c) I föreningens 4 grovsoprum för bl.a kartonger/wellpapp,
elektronik-/ elavfall och ljuskällor finns mellan alla hus.

Byggavfall, miljöfarligt avfall ex. bilbatterier, färgburkar får INTE ställas i soprummet. Se kommunens regler för hantering av farligt avfall.
d) Kartonger och wellpapp ska vikas ihop i minsta möjliga storlek.
Obs. Om du fyller behållarna med kartonger och wellpapp som inte är
nervikta, får förening onödiga kostnader.

Balkongundersökning tisdag 6/4 och onsdag 7/4 2021

Inspektion av balkongerna kommer att genomföras tisdag 6/4 och onsdag 7/4 av på Sickla Strand och Atlasvägen.

Start på tisdagen mellan ca kl. 07:00 och 08:00 och kommet att pågå hela dagen.

Undersökningen sker utifrån via billift och boende behöver ej vara hemma. Balkongundersökningen genomförs av Stockholm Betongkonsult, kommer även att kontrollera fasaden.

Obs! Balkongerna bör vara så tomma som möjligt. Löstagbar trall, balkonggräs, möbler, stora blomlådor och liknande tas bort på minst en kvadrat för att vi ska kunna utföra undersökningen på bästa och snabbaste sätt. Har ni platsbyggd trall behöver ni inte göra något. Vi kommer att utföra provtagningen stickprovsvis, så det är möjligt att just er balkong inte blir undersökt med borrning trots att ni har plockat undan, vilket vi hoppas ni har överseende med. Störande ljud från slagborrmaskin kommer att förekomma. Eventuella borrhål i golv/tak kommer ej att återlagas (Ø10-12mm).

Undersökningen av balkongerna genomförs för att bedömma skick inför planerat underhåll och för att uppdatera underhållsplanen. Styrelsen återkommer när och hur eventuella reprationer ska ske.

Motioner till Årsstämman

Årsstämma 31 maj 2021

Årsstämma för Brf. Sicklahus kommer att hållas måndagen den 31 maj kl. 18:00, utomhus på Boccia-banan vid Sickla strand. Granne med tennisbanan.

Motioner lämnas in senast den 18 april.

Mailas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda på Atlasvägen 61 senast den 18 april.

Styrelsen vill uppmärksamma om att alla motioner som lämnas in till årsstämman ska behandla ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. Andra förslag eller enskilda drift – och/eller underhållsärenden hänvisas till föreningens hemsida. På hemsidan återfinns instruktioner för felanmälan: www.sicklahus.se

Välkomna!           Styrelsen Brf

Förråd för uthyrning

Föreningen Brf Sicklahus har ett antal förråd för uthyrning.

2 kvm förråd i trapphus. Låg dörr ca 150 cm. Ingen el. Inga hyllor.

Finns på Sickla Strand 19, 27, 47,49,55,59,67,73,75,78,84,86.

Hyrs ut årsvis och endast till medlem i Brf Sicklahus. Årshyra 1.000:- per år inkl. moms.

85,5 kvm Förråd i källaren Sickla strand 17. Med ståldörr. Finns ström och vatten. Ingen inredning. Hyrs ut årsvis. Årshyra 55.575:- per år inkl. moms.

Kontakt Christer Andersson som är ansvarig i styrelsen för lokaler. Tel. nr. 0708-61 05 95. Eller per mail till styrelsen@sicklahus.se

Nytt förråd för trädgårdsredskapen på Sickla Strand 70 – 88. Nytt mangelrum i tvättstugan.

Trädgårdsredskapen för gården Sickla Strand 70 – 88 har flyttats till ett separat förråd inne i grovsoprummet. Där finns nummera alla gemensamma, borstar, skottkärra etc.

Det innebär att tvättstugan inte ska användas förvaring av trädgårdsredskap.

Samtidigt ska det monteras ögglor för att kunna låsa fast barnvagnar i hallen in till tvättstugan. Mangeln kommer att flyttas ut i gången och där kommer även bord ställas upp för vikning av tvätt.

Det gamla mangelrummet kommer att tömmas. Planen är att rummet ska användas som kansli för föreningen då vi flyttar ut från Atlasvägen.

Det kommer ofta klagomål att denna tvättstuga inte städas efter varje pass. Vi ber alla att sköta detta. Om föreningen ska ombesörja städningen så ökar våra kostnader.

Nyhetsbrev februari – mars 2021

Här kommer ett nyhetsbrev där vi i styrelsen vill informera om det som ska hända det närmaste året och vara till hjälp för er medlemmar. Tips och information på sådant som kan bidra till ett trivsammare boende.

Klicka på länken så kan du läsa hela nyhetsbrevet, som delas ut på söndag den 28 feb till alla hushåll.

Cykelställ och krokar i cykelrummen

Det pågår en i februari och mars upprustning av cykelrummen för att skapa mer plats för cyklar.

Samtidigt inventerar vi om det kan skapas flera inomhusplatser för cyklar.

Mer information kommer.

Som det tidigare har informerats är entréförråden på Sickla Strand till för barnvagnar, rullatorer, rullstolar och i mån av plats för cyklar.

Inga andra personliga tillhörigheter ska förvaras där. Vi ber alla att ta bort sina personliga tillhörigheter som exempelvis takboxar, skidor, ved, grillar, tändvätska pulkor, etc.

Stamspolning

Under vecka 10 till 13 kommer stammarna i alla lägenheter och lokaler att renspolas.

Start 8 mars och pågå till den 31 mars.

Det är både köks- och badrumsavloppen som ska rensas. Utförs för att underhålla avloppsledningarna och eliminera att det blir stopp i avloppen.

Varje enskild lägenhet kommer att aviseras minst tre arbetsdagar i förväg.

Där ni får mer information om hur det ska ske och instruktioner, om ni inte kan vara hemma när arbetet ska utförs i er lägenhet. Arbetet utförs av företaget INTERSPOL AB.

I samband med stamspolningen kommer stammarnas skick att undersökas. Ska ge ett underlag när det är behov av exempelvis stambyten, renovering etc.När underlaget är klart återkommer vi med mer information till berörda lägenheter.

Skötseltips för lägenhet

Här har vi samlat skötseltips som du som boende behöver för att ta hand om din lägenhet och utrustningen i den.

Några av de viktigaste delarna som du som boende behöver sköta på egen hand är dina fönster, rengöra din ventilation, sköta brandsäkerheten i form av brandvarnare, rengöra din golvbrunn och rengöra ditt vattenlås. Här hittar du instruktioner för hur du går tillväga.

https://www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/bo-i-bostadsratt-eller-hyresratt/skotseltips/

Nya avtal för fastighetsservice och städning samt snöröjning och markskötsel

Brf Sicklahus har tecknat nya avtal med RUBIN Facilitetsservice AB och NICATOR AB från årsskiftet.

Rubin kommer att sköta fastighetsskötseln och städningen av våra fastigheter.

Nicator är vår nya entreprenör för vinter och sommarskötseln av våra gårdar och mark.

Se mer under sidorna kontakt och felanmälan för kontaktuppgifter. Där finns ny information om hur felanmälan kan ske när det finns behov.